Lasy Państwowe
Logo Encyklopedii Leśnej

Dział

Użytkowanie lasu

Ilość znalezionych haseł: 648

Użytkowanie lasu

Kubiak Marian

(użytkowanie lasu), leśnik, specjalista w zakresie użytkowania lasu (ur. w 1923 r. w Poznaniu, zm. 19 lutego 2007). W czasie okupacji uczęszczał na tajne kursy liceum Ziem Zachodnich im. Konarskiego i w roku 1943 zdał egzamin dojrzałości. W latach 1940 – 1944 pracował jako robotnik leśny i jako manipulant na składnicy kopalniaka w Koniecpolu. Studia na Wydziale Rolniczo – Leśnym Uniwersytetu Poznańskiego, ukończył w czerwcu 1948 r. W latach 1948 - 1949 asystent i starszy asystent w Zakładzie Ekonomiki Leśnictwa Instytutu Badawczego Leśnictwa - Oddział w Poznaniu. Od 1950 do 1957 zatrudniony był w przemyśle drzewnym. W 1952 doktor nauk leśnych, w 1958 adiunkt w Katedrze Użytkowania Lasu. Od 1959 dwa i pół roku staż naukowy w Instytucie Technologii i Ochrony Drewna na Wydziale Leśnym w Eberswalde. W 1967 r. Kierownik Katedry Użytkowania Lasu Akademii Rolniczej  w Poznaniu, w 1968 docent, prodziekan Wydziału Leśnego w latach 1969 i 1978, w 1975 profesor nadzwyczajny, w 1981 r. kierownik Katedry Mechanizacji prac Leśnych, w 1982 profesor zwyczajny. Opublikował 170 prac w tym rozprawy naukowe podręczniki i skrypty. Wykładał Transport leśny i Użytkowanie lasu. Był promotorem 10 rozpraw doktorskich. Jego działalność naukowa obejmowała badania z zakresu nauki o surowcu drzewnym, patologii i ochrony drewna, biomasy drzew i technologii pozyskiwania drewna. Wielokrotnie wyróżniany nagrodami Ministra i Rektora oraz nagrodą zespołową NOT. Odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Medalem Komisji Edukacji Narodowej, „Zasłużony dla Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego”, Srebrną i Złotą Odznaką Polskiego Towarzystwa Leśnego, Złotą i Honorową Odznaką Koła Naukowego Leśników, był Członkiem  Honorowym PTL .

Zobacz więcej...
Kontakt

Szybki kontakt