Lasy Państwowe
Logo Encyklopedii Leśnej

Dział

Płazy i gady

Ilość znalezionych haseł: 296

Płazy i gady

żaba wodna

(zoologia leśna, płazy), (łac. Pelophylax esculentus) przedstawiciel rodziny żabowatych (Ranidae), z grupy tzw. żab zielonych. Jest mieszańcem żaby śmieszki i żaby jeziorkowej i może się krzyżować z osobnikami obu tych gatunków. Charakteryzuje się dużą zmiennością genetyczną i morfologiczną, a jej stanowisko systematyczne wciąż nie jest ustalone. Obecnie postuluje się klasyfikowanie żaby wodnej jako klepton. Ubarwienie zmienne, maskujące, ma wiele cech wspólnych z innymi żabami zielonymi. Ciało masywne, pysk zaokrąglony. Samce (6-10 cm) mniejsze od samic (7-11 cm). Błony bębenkowe dobrze widoczne, mniejsze od oczu. Podstawowy kolor ubarwienia: zielony, ale są też osobniki żółtawe, oliwkowe, czekoladowe. Na grzbiecie u wielu osobników ciemne, czarne plamy o równych krawędziach. Fałdy grzbietowe dobrze wykształcone, żółte lub złote. Spód ciała jasny często marmurkowany (plamy szare lub brązowe). W próbie piętowej staw piętowy sięga oka. Błony pławne długie, do końca palców. Modzel podeszwowy średniej wielkości. Tryb życia wodno-lądowy. Zasiedla różne zbiorniki wodne: stawy, jeziora, starorzecza, rzadziej cieki wodne i rzeki. Gody w połowie maja. W pokarmie bezkręgowce lądowe (rzadziej wodne), przede wszystkim owady. W sytuacjach braku pokarmu zjada drobne kręgowce (głównie żaby, traszki, młode ryby). Zimuje na lądzie; może też zimować w wodzie, co czyni w populacjach mieszanych z żabą śmieszką. Objęta ochroną częściową. Wymieniona w III załączniku Konwencji Berneńskiej. Według kategorii IUCN gatunek najmniejszej troski.

Zobacz więcej...

Płazy i gady

żaba zwinka

(zoologia leśna, płazy), (łac. Rana dalmatina) inaczej: żaba dalmatyńska. Gatunek z rodziny żabowatych (Ranidae), z grupy tzw. żab brunatnych. Delikatna w budowie, smukła. Głowa nieduża. Błona bębenkowa tuż za okiem, duża, prawie równa średnicy oka.Źrenice eliptyczne, ustawione poziomo. tęczówki dwubarwne: na górze złocisste, na dole prawie czarne. Skóra delikatna. Kończyny tylne bardzo długie, w próbie piętowej wystaja daleko poza pysk, nawet kilka (2-3) cm. Wewnętrzny modzel podeszwowy duży i wystający. Ubarwienie grzbietu dość jasne, jasnobrązowe lub jasnopopielaty, bez plam. W okresie godowym bardzo ciemne. Plama skroniowa obecna. Spód ciała jasny, białawy lub żółtawy, również bez plam. Gatunek ciepłolubny i sucholubny. Aktywna w ciągu dnia, bardzo ruchliwa. Zasiedla lasy liściaste i mieszane, zagajniki, polany śródleśne. W pokarmie: ślimaki, dżdżownice, skorki, stonogi, pajęczaki, owady. Zimuje w wodzie i na lądzie. Gody eksplozywne, już od marca. Ampleksus pachowy. Rozwój jaj od 1 do 4 tygodni, rozwój kijanek 2-3 miesiące. Przeobrażenie w końcu czerwca i w lipcu. Długość życia do 10 lat, dojrzałość płciowa w trzecim roku życia. W Polsce nieliczna, tylko w Bieszczadach. Ściśle chroniona. Wymieniona w II załączniku Konwencji Berneńskiej i IV załączniku Dyrektywy siedliskowej. Według kategorii IUCN gatunek najmniejszej troski. Figuruje w Polskiej czerwonej księdze zwierząt jako gatunek bliski zagrożenia.

Zobacz więcej...

Płazy i gady

zaskroniec zwyczajny

(zoologia leśna, gady), (łac. Natrix natrix) gatunek węża z rodziny wężowatych (Colubridae). Najbardziej pospolity z polskich węży. Długość ciała samic do 140 cm, samców do 93,5 cm. Głowa duża spłaszczona, wyraźnie odgraniczona od ciała. Wokół oczu jedna tarczka przedoczna, trzy zaoczne. Łuski grzbietowe wyraźne, wypukłe, łuski boczne słabo, a ogonowe bardzo słabo wypukłe. Tarczki brzuszne szerokie, masywne tworzą jeden rząd, tarczki ogonowe ułożone parzyście (dwie obok siebie). Grzbiet ciała szary, oliwkowy lub oliwkowobrunatny, czasem z cazrnymi drobnymi plamkami układającymi się we wstęgi. W tylnej części głowy (za skroniami) dwie duże półksiężycowate plamy żółte lub żółtopomarańczowe, czarno obrzeżone. Brzuch ciemnoszary, z czarnymi plamami. Podgardle jaśniejsze niż brzuch,ogon od spodu ciemniejszy niż brzuch. Gatunek wilgociolubny. Zasiedla różnorodne środowiska leśne, najczęściej wilgotne lasy, zadzrewienia śródpolne, brzegi zbiorników wodnych, wilgotne łąki. Aktywny, dobrze pływa i nurkuje. W pokarmie: płazy (głównie żaby zielone), rzadziej ryby. Gody w kwietniu i maju. Jajorodny. Składanie jaj (do 30 szt.) w lipcu i sierpniu, w pryzmach kompostu, liściach, nawozie bydlęcym, rzadziej w ziemi. Rozwój jaj: 10-15 dni. W ciągu roku aktywny od marca do października. Często zimuje gromadnie, również z innymi gatunkami gadów, w ukryciach ziemnych, również w wykrotach i stogach siana. Płochliwy. W sytuacji uniemożliwiającej ucieczkę wydziela nieprzyjemnie pachnącą ciecz. Gatunek szeroko rozprzestrzeniony - zamieszkuje prawie całą Europę, z wyjątkiem północnej Skandynawii, północno-zachodnią Azję, północną Afrykę. W górach rzadki, do wykokości 1800 m n.p.m. Najdalej w Europie występujący gatunek jajorodny. Objęty ochroną częściową. Wymieniony w III załączniku Konwencji Berneńskiej. Według kategorii IUCN gatunek najmniejszej troski.

Zobacz więcej...
Kontakt

Szybki kontakt