Lasy Państwowe
Logo Encyklopedii Leśnej

Dział

Ptaki

Ilość znalezionych haseł: 673

Ptaki

świstun

(zoologia leśna,ptaki), (łac. Anas penelope, ang. Wigeon) ptak z rodziny Anatidae (kaczkowate), rzędu Anseriformes (blaszkodziobe). Długość ciała 42-50 cm, rozpiętość skrzydeł 71-85 cm, masa ciała 400-1100 g. Wyraźny dymorfizm płciowy wyłącznie w okresie lęgowym. Samiec w szacie godowej ma rdzawobrązową głowę z żółtym czołem. Pierś brudnoróżowa, wierzch i boki ciała popielate z drobnym prążkowaniem, brzuch biały, a podogonie czarne. Na wierzchu skrzydeł biała podłużna plama na pokrywach skrzydłowych i zielono połyskujące czarne lusterko. Samica jest brązowordzawa na głowie szyi i bokach z ciemniejszym grzbietem, i słabo zaznaczonymi plamami na skrzydłach. Dziób niebieskoszary z czarnym końcem. W Polsce regularnie przelotny (nad Biebrzą podczas migracji spotykane są stada po kilka tysięcy osobników), do niedawna także skrajnie nielicznie lęgowy (brak stwierdzeń lęgów po 2000 roku). Zamieszkuje jeziora, stawy z bujną roślinnością. Gniazdo zakłada na ziemi. W okresie V-VI składa 8-9 jaj, które wysiaduje wyłącznie samica przez 24-25 dni. Zagniazdownik, pisklęta wykluwają się pokryte puchem i są od razu gotowe do opuszczenia gniazda. Wyprowadza jeden lęg w roku. Gatunek wędrowny, przeloty III-V i IX-XI, zimuje w zachodniej Europie i basenie Morza Śródziemnego, ponadto bardzo nielicznie na polskich wodach śródlądowych i w Zatoce Gdańskiej. Pożywienie: zielone części roślin lądowych i rośliny wodne. Gatunek objęty ochroną ścisłą.

Zobacz więcej...
Kontakt

Szybki kontakt