Lasy Państwowe
Logo Encyklopedii Leśnej
A
Ilość znalezionych haseł: 401

Oprogramowanie i sprzęt

Active Directory

(informatyka w leśnictwie, oprogramowanie i sprzęt), informacje o użytkownikach systemu komputerowego w typowym systemie informatycznym przedsiębiorstwa są rozproszone i występują w:  -systemach operacyjnych,  -systemie poczty elektronicznej,  -systemie kadrowym,   -innych bazach danych. Tak rozproszona informacja jest trudna w zarządzaniu i synchronizacji, co zwiększa w rezultacie wydatki na system komputerowy, odbija się negatywnie na bezpieczeństwie i utrudnia pracę administratorom Serwer katalogowy umożliwia zcentralizowanie rozproszonej do tej pory informacji o użytkownikach, udostępniając jeden serwis pozwalający na wprowadzanie, usuwanie i modyfikację danych o użytkownikach systemu informatycznego firmy. System taki może zostać zbudowany z wielu rozproszonych serwerów. Mogą one udostępniać pełną bazę informacji lub tylko wybrany fragment.  Możliwości systemów katalogowych: -wygodny dostęp do danych katalogowych za pośrednictwem protokołu LDAP - internetowego standardu dostępu do danych katalogowych, -zarządzanie informacją strukturalną, zawierającą atrybuty takie jak nazwiska, adresy e-mail, numery telefonów, certyfikaty i inne, -skalowalność do poziomu Internetu - katalog może zawierać do milionów rekordów i obsługiwać setki zapytań na sekundę, -praca rozproszona możliwa dzięki wyrafinowanych mechanizmom replikacyjnym, -kontrola dostępu i ochrona danych realizowana poprzez listy kontroli dostępu (ACL) i protokół kryptograficzny SSL, -elastyczne narzędzia administracyjne: interfejs WWW oraz hurtowy import danych z plików, -pozwala ujednolicić i zcentralizować rozproszoną do tej pory informację o użytkownikach systemu, -współpraca z klientami pocztowymi na zasadzie udostępniania ksiązki adresowej, -możliwość realizacji replikacji bazy danych na wielu serwerach wewnątrz organizacji. Replikacja zmniejsza ruch w sieci, zmniejsza czas odpowiedzi na zapytanie, zmniejsza ryzyko awarii oraz ułatwia pracę lokalnym administratorom, -bezpieczeństwo bazy danych poprzez zezwalanie lub odmowę dostępu do konkretnych atrybutów rekordów. Np. serwer może zezwolić każdemu na dostęp do nazwiska, adresu e-mail oraz telefonu, lecz odmówić dostępu do numeru telefonu komórkowego, -szereg narzędzi służących do zarządzania serwerem katalogowym: interfejs wykorzystujący przeglądarkę WWW, programy narzędziowe do szybkiego przeszukania i uaktualniania bazy danych oraz programy do hurtowego importu danych katalogowych, -wsparcie dla kilku modeli replikacji, replikacja fragmentów bazy danych. Automatyczne przekierowywanie operacji zapisu z serwerów podrzędnych do serwera nadrzędnego, -narzędzia do sprawdzania parametrów systemu: czas pracy, liczba otwartych połączeń, liczba dostępnych połączeń, sumaryczna liczba połączeń i przesłanych bajtów (od początku pracy serwera i średnio w ciągu minuty).

Zobacz więcej...
Kontakt

Szybki kontakt