Lasy Państwowe
Logo Encyklopedii Leśnej
A
Ilość znalezionych haseł: 401

Turystyka

Aktywne Udostepnianie Lasu

(turystyka), aktywne udostępnianie lasu to program Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe jako wspólne przedsięwzięcie jednostek organizacyjnych Lasów Państwowych, w ramach którego w latach 2011-2013 powstały 22 parkingi leśne i 251 miejsc postoju pojazdów. Celami programu są: 1. Zapewnienie społeczeństwu, w związku z realizacją przez Lasy Państwowe pozaprodukcyjnych funkcji lasu w ramach trwale zrównoważonej gospodarki leśnej, możliwości wypoczynku, rekreacji, uprawiania turystyki oraz krajoznawstwa z wykorzystaniem lasów Skarbu Państwa oraz ich otoczenia poprzez pokrycie terenu Polski siecią m.in. parkingów leśnych i miejsc postoju pojazdów. 2. Wzrost efektywności edukacji leśnej społeczeństwa oraz promocji polskiego modelu leśnictwa, w tym promocji Lasów Państwowych, poprzez wykorzystanie do tej działalności sieci parkingów i miejsc postoju pojazdów (o których mowa w pkt 1). 3. Urzeczywistnianie misji Lasów Państwowych w tym zakresie, w jakim wiąże się ona z przyczynianiem się Lasów Państwowych (także w kooperacji z organami i instytucjami lokalnymi i powinności publicznych) do rozwoju terenów niezurbanizowanych, a tym samym do zmniejszania bezrobocia na tych terenach. W realizację programu na różnych etapach jego realizacji zaangażowane są zarówno nadleśnictwa, jak i zakłady Lasów Państwowych, w tym Osrodek Rozwojowo-Wdrożeniowy Lasów Państwowych w Bedoniu.

Zobacz więcej...
Kontakt

Szybki kontakt