Lasy Państwowe
Logo Encyklopedii Leśnej
B
Ilość znalezionych haseł: 664

Ptaki

biegus zmienny

(zoologia leśna, ptaki), (łac. Calidris alpina, ang. Dunlin) ptak z rodziny Scolopacidae (bekasowate), rzędu Charadriiformes (siewkowe). Długość ciała 17-21 cm, rozpiętość skrzydeł 32-36 cm, masa ciała 35-72 g. Sylwetka dość krępa o krótkiej szyi i niezbyt długich nogach. Wyraźny polifenizm (występowanie barwniejszej szaty godowej i skromniejszej spoczynkowej). W szacie godowej łatwo rozpoznawalny do czarnej plamie na brzuchu. Wierzch czarno-szaro-rdzawy, pierś czarno kreskowana na białym tle. W szacie spoczynkowej popielaty z wierzchu, biały od spodu z delikatnym plamkowaniem na piersi. W locie widoczny biały pasek biegnący wzdłuż skrzydła oraz czarny pasek przez środek kupra i ogona. Dziób czarny, średniej długości, lekko zakrzywiony w dół. Najliczniejszy biegus przelatujący przez nasz kraj, jesienią może tworzyć duże stada. Ponadto skrajnie nielicznie lęgowy na wybrzeżu i w dolinie Biebrzy. Gniazdo zakłada na ziemi. W maju składa 4 jaja, które wysiaduje samica na zmianę z samcem przez 21-23 dni. Zagniazdownik, pisklęta wykluwają się pokryte puchem i są od razu gotowe do opuszczenia gniazda. Wyprowadza jeden lęg w roku. Gatunek wędrowny, przeloty III-V i VII-XI, zimuje na wybrzeżach zachodniej Europy i w basenie Morza Śródziemnego. Pożywienie: drobne bezkręgowce wodne. Liczebność w Polsce szacowana była na 10-20 par, ale brak stwierdzeń lęgów po 2000 roku. Gatunek objęty ochroną ścisłą i dodatkowym zakazem fotografowania, filmowania i obserwacji mogących powodować płoszenie lub niepokojenie.

Zobacz więcej...

Historia i tradycja leśna

Biehler Ryszard

(historia i tradycja leśna), Ryszard Biehler urodził się 4 X 1878 r. w Bauske (Kurlandia). Egzamin dojrzałości złożył w 1899 r. w gimnazjum w Mitawie (Łotwa). Studia leśne odbył w Wyższej Szkole Technicznej w Karlsruhe, w Badenii i Akademii Leśnej w Münden w latach 1899-1903. Stopień doktora filozofii i magistra nauk wyzwolonych uzyskał w 1904 r. na Uniwersytecie w Giessen. W okresie od 1904 do 1916 r. był inspektorem lasów zarządzającym majątkami ziemskimi, pełnił funkcję nadleśniczego i uczestniczył w pracach rady zajmującej się organizacją pozyskiwania drewna opałowego. W latach 1918-1921 był profesorem zwyczajnym Wydziału Leśnego Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, a także pierwszym po wojnie dziekanem. Później pracował jako inspektor urządzania lasów Departamentu Rolnictwa oraz inspektor obwodowy Zarządu Okręgowego Lasów Państwowych w Wilnie i Gdańskiej Dyrekcji Lasów w Toruniu. W 1924 r. rozpoczął pracę na Uniwersytecie Poznańskim, w Katedrze Szczegółowej Uprawy Roślin, a w 1925 r. został mianowany profesorem zwyczajnym Katedry Hodowli Lasu, którą kierował aż do wybuchu wojny. Od roku akademickiego 1924/25 prowadził wykłady, ćwiczenia i seminaria, również z urządzania lasu. Był autorem dwutomowego podręcznika "Hodowla lasu" wydanego w latach 1921-1923. W 1926 r. na Międzynarodowym Kongresie Leśnym w Rzymie wygłosił referat "Zasady zalesień dużych powierzchni", wydrukowany w materiałach Kongresu. W 1927 r. ukazał się jego dodatek i uzupełnienie Hodowli lasu. Profesor opublikował też kilka artykułów na temat uprawy lasu w dziale naukowym „Kalendarza Leśnego Informacyjnego" w Wilnie oraz przygotował kilka opracowań dotyczących hodowli zwierzyny i ptactwa łownego do trzeciego tomu dzieła zbiorowego "Hodowla zwierzyny". Pod kierunkiem profesora Biehlera powstało pięć prac doktorskich. Profesor Biehler był członkiem Komisji Doświadczalnictwa Leśnego przy Ministrze Rolnictwa oraz innych komisji powoływanych do oszacowania wartości lasów i dotyczących odnowienia zniszczonych przez działania wojenne i przez owady terenów leśnych w Dyrekcji Lasów Państwowych w Wilnie, Toruniu, Bydgoszczy i Poznaniu. Od 1925 r. był delegatem Rady Wydziału Rolniczo-Leśnego UP ds. Nadleśnictwa Zielonka, przydzielonego Sekcji Leśnej. Był też delegatem do senatu akademickiego i członkiem Towarzystwa Naukowo-Leśnego Finlandii. W 1929 r. został odznaczony Medalem Dziesięciolecia Odzyskania Niepodległości. Profesor Ryszard Biehler zmarł w 1945 r. w wieku 67 lat.

Zobacz więcej...
Kontakt

Szybki kontakt