Lasy Państwowe
Logo Encyklopedii Leśnej
B
Ilość znalezionych haseł: 664

Siedliskoznawstwo leśne

bór mieszany górski (BMG)

(siedliskoznawstwo leśne), średniożyzne siedliska regla dolnego. Do roku 2003 wyróżniany był jeden jeden typ siedliskowy - las mieszany górski (LMG); po roku 2003 wyróżniane są: las mieszany górski świeży (LMGśw) i rzadziej występujący las mieszany górski wilgotny (LMGw). Gleby - najczęściej: brunatne kwaśne, brunatne bielicowe, rdzawe brunatne; często odmiany gruntowoglejowej; rzadziej rędziny i pararędziny; wytworzone z pokryw gliniastych, pylastych, rzadziej z pylastych glin deluwialnych; na podłożu skał w krainie Sudeckiej głównie granitach, gnejsach oraz łupkach łyszczykowych; a w krainie Karpackiej piaskowców, łupków i zlepieńców istebniańskich, magurskich, ciężkowickich i innych. Próchnica mull, rzadko moder-mull. Drzewostan buduje najczęściej świerk I-III kl. bonitacji; rzadziej jodła i buk II-IV kl. bonitacji; w kórym domieszkę stanowią: modrzew, jawor, lipa i osika; a w świerczynach także jodła i buk. Dolnej warstwy drzewostanu brak; podszyt słabo rozwinięty tworzą jarzębina, suchodrzew, bez koralowy. Gatunki różnicujące to m.in.: jeżyny Rubus sp., poziewniki Galeopsis sp. i przenęt pururowy Prenanthes purpurea; zaś w LMGw tojeść gajowa Lysumachia nemorum i zachyłka oszczepowata Phegopteris coonnectillis. Gatunki częste to m.in.: konwalijka majowa Maianthemum bifolium, sałatnik leśny Mycelis muralis, trzcinnik leśny Calamagrostis arundinacea. W roku 2010 siedliska "las mieszany górski" zajmowały na terenach w zarządzie Lasów Państwowych obszar ponad 132 tys. ha (1,9% pow.). Małe obszary LMG są krainie Śląskiej m.in. mezoregionie Ślęży (V.10) i Płaskowyżu Głubczyckiego (V.15), w Małopolskiej w mezoregionie Łysogórskim (VI.24); a większe m.in. w krainie Sudeckiej w mezoregionie Gór Izerskich i Karkonoszy (VII.2) i Masywu Śnieżnika (VII.11); a w Karpackiej w mezoregionach Beskidu Śląskiego i Małego (VIII.6) oraz Beskidu Żywieckiego (VIII.7).

Zobacz więcej...

Siedliskoznawstwo leśne

bór mieszany świeży (BMśw)

(siedliskoznawstwo leśne), średnio żyzne siedliska na utworach piaszczystych i piaszczysto-gliniastych. Gleby rdzawe (gł. bielcowane właściwe), rzadziej rdzawe brunatne, ochrowe bądź arenosole. Próchnica - mor lub moder-mor. Drzewostany zazwyczaj mieszane, gatunkiem panującym najczęściej jest sosna I-III kl. bonitacji; rzadziej świerk, buk, dąb bądź jodła III kl. bonitacji; gatunki te także stanowią domieszkę w drzewostanach z panującą sosną w warstwie górnej oraz występują w warstwie dolnej drzewostanów. Podszyt dobrze rozwinięty składa się z dębu, świerka, kruszyny, buka oraz mniej licznych niż w borach jałowców; a także z słabo rozwiniętej leszczyny. Runo często zdominowane często przez dobrze rozwiniętą borówkę czarną Vaccinium myrtyllis. Gatunki różnicjące to m.in.: konwalija majowa Convallaria maialis, konwalijka dwulistna Majanthemu bifolium, turzyca palczasta Carex digitata, malina kamionka Rudus saxatilis. Gatunki częste poza borówką czarną to: trzcinnik leśny Calamagrostis arundinace,orlica pospolita Pteridium aquilinum i poziomka pospolita Fragaria vesca. Licznie występują mszaki, które są mniej widoczne niż w borach świeżych, a są to m.in.: rokietnik pospolity Pleurosium schreberi, widłoząb falisty Dircanum undulatum, płonnik strojny Polytrichum attenuatum i gajnik lśniący Hylocomnium splendens. BMśw zajmowały na terenach w zarządzie Lasów Państwowych obszar ok. 1 710 tys. ha (24,0% pow.) - były najliczniej występującym typem siedliskowym lasu. Największe obszary BMśw zajmują się w mezoregionach: Wysoczyzny Polanowskiej (I.15), Puszcz Mazurskich (II.4), Borów Tucholskich (III.1) i Równiny Drawskiej (III.5).

Zobacz więcej...

Siedliskoznawstwo leśne

bór mieszany wilgotny (BMw)

(siedliskoznawstwo leśne), średnio żyzne siedliska na utworach piaszczystych i piaszczysto-gliniastych z wodą gruntową w zasięgu korzeni drzew (180-120 cm). Gleby rdzawe (gł. bielcowane, właściwe), rzadziej rdzawe brunatne, ochrowe bądź arenosole; często z gruntowym oglejeniem. Próchnica - mor lub moder-mor. Drzewostany mieszane, gatunkiem panującym najczęściej jest sosna I-II kl. bonitacji; rzadziej świek, dąb i jodła, które zazwyczaj stanowią domieszkę w warstwie górnej oraz występują w warstwie dolnej drzewostanów. Podszyt dobrze rozwinięty, dominuje w nim zazwyczaj kruszyna, a występują również dąb, wierzby, leszczyna i jałowiec. Runo silnie rozwinięte, często gatunkiem panującym jest orlica pospolita Pteridium aquilinum. Gatunki różnicujące to m.in.: trzęślica modra Molinia coerulea, tojeść pospolita Lysymachia vulgaris i turzyca pospolita Carex nigra (C. fusca). Licznie borówka czarna Vaccinium myrtillus występują mszaki: rokietnik pospolity Pleurosium schreberi, widłoząb falisty Dircanum undulatum, gajnik lśniący Hylocomnium splendens, miejscami małe kępy torfowców Sphagnum sp. W roku 2010 BMw zajmowały na terenach w zarządzie Lasów Państwowych obszar ok. 305 tys. ha (4,3% pow.). Większe obszary BMw zajmują się w mezoregionach: Puszcz Mazurskich (II.4), Kotliny Żmigrodzkiej, Milickiej i Grabowskiej (III.31), i Borów Dolośląskich (V.2).

Zobacz więcej...
Kontakt

Szybki kontakt