Lasy Państwowe
Logo Encyklopedii Leśnej
B
Ilość znalezionych haseł: 664

Urządzanie lasu

Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej

(urządzanie lasu), przedsiębiorstwo państwowe, któremu powierza się wykonywanie prac z zakresu planu urządzania lasu lub uproszczonego planu urządzania lasu sporządzanego dla: 1) lasów będących w zarządzie Lasów Państwowych na zlecenie i koszt Lasów Państwowych, 2) lasów nie stanowiących własności Skarbu Państwa, należących do osób fizycznych i wspólnot gruntowych na zlecenie starosty, wykonującego zadanie z zakresu administracji rządowej, 3) pozostałych lasów na zlecenie i koszt właścicieli.   Ustawa z dnia 28 września 1991 r. o lasach, art. 21 (urządzanie lasu), w okresie powojennym organizacja urządzania lasu rozpoczęła się od utworzenia zaraz po wojnie w 17 dyrekcjach lasów państwowych – sekcji urządzania lasu. Z sekcji tych – zarządzeniami nr 413-227 Ministra Leśnictwa z dnia 23 listopada 1955 r. – utworzone zostało 15 biur urządzania i pomiaru lasu położonych w Białymstoku, Toruniu, Gdańsku, Katowicach, Radomiu, Szczecinku, Krakowie, Lublinie, Łodzi, Olsztynie, Poznaniu, Przemyślu, Gorzowie Wielkopolskim., Siedlcach oraz Brzegu. Od 1 października 1956 r. przedsiębiorstwo przyjęło nazwę Biuro Urządzania Lasu i Projektów Leśnictwa. W wyniku zmian zadań legislacyjnych 1 stycznia 1973 r. nazwa przedsiębiorstwa została zmieniona na Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej. Pomimo, że biura te pozostawały nadal w administracji Lasów Państwowych, był to ważny krok w kierunku usamodzielnienia się służby urządzania lasu oraz utworzenia samodzielnego przedsiębiorstwa. 30 września 1996 r. funkcję organu założycielskiego i tym samym sprawować nadzór na BULiGL przejął Minister Skarbu Państwa, a przedsiębiorstwo zostało zaliczone do grupy przedsiębiorstw o szczególnym znaczeniu dla gospodarki państwa.   http://www.buligl.pl

Zobacz więcej...
Kontakt

Szybki kontakt