Lasy Państwowe
Logo Encyklopedii Leśnej
B
Ilość znalezionych haseł: 664

Podstawy klasyfikacji gleb, kryteria i zasady

bonitacja gleby

(gleboznawstwo leśne), bonitacja (z łac. bonus – dobry) – w gleboznawstwie to ocena jakości użytkowej gleby, uwzględniająca jej żyzność, wilgotność, stopień kultury gleby i trudność uprawy w powiązaniu z klimatem, rzeźbą terenu oraz niektórymi elementami gospodarczymi. Przeprowadza się ją w celu zakładania jednolitej ewidencji gruntów, będącej podstawą określenia wymiaru podatku gruntowego, scalania gruntów oraz racjonalnego ich wykorzystania na cele nierolnicze. Wartość bonitacyjną gleby podaje się w skali ośmiostopniowej (klasy: I, II, IIIa, IIIb, IVa, IVb, V, VI). Uwzględnia się następujące kryteria: budowa profilu (typ i podtyp gleby, rodzaj, gatunek, miąższość poziomu próchnicznego i zawartość próchnicy, odczyn i skład chemiczny, właściwości fizyczne, oglejenie, stosunki wilgotnościowe uwarunkowane położeniem w terenie, wysokość nad poziomem morza. W lasach nie jest stosowana. W lasach wycenę wartości lasotwórczej gleby można oszacować przez obliczenie → SIG, Siedliskowy Indeks Glebowy. Pozwala on podzielić wszystkie gleby na 4 grupy troficzne: → dystroficzna gleba leśna, → oligotroficzna gleba leśna, → mezotroficzna gleba leśna i → eutroficzna gleba leśna, skorelowane z siedliskami leśnymi i zbiorowiskami roślinności leśnej. W niektórych opracowaniach można spotkać także odmanę → hipertroficzna gleba leśna.

Zobacz więcej...

Las jako zjawisko geograficzne

borealne lasy iglaste – charakterystyka

(ekologia lasu, las jako zjawisko geograficzne), klimat i gleby: Lasy iglaste na północy mają zimy długie i ostre. Zimą ilość opadów jest niewielka, więcej ich przypada na lato. Woda jest często czynnikiem limitującym, gdyż zimą opady występują głównie w postaci śniegu i wszędzie rozciąga się wieczna zmarzlina. Gleby są typu bielicowego, kwaśne i bogate w próchnicę, z grubą warstwą ściółki. Jest ona akumulowana, gdyż ze względu na niskie temperatury aktywność drobnoustrojów jest niewielka. Dominująca roślinność: Borealne lasy są zdominowane przez gatunki drzew iglastych, takich jak świerki (Picea sp.), jodły (Abies sp.), modrzewie (Larix sp.) i sosny (Pinus sp.), z niewielką domieszką drzew liściastych, jak brzozy (Betula sp.) i topole (Populus sp.). Liście w kształcie igieł zmniejszają transpirację i ograniczają utratę wody. Stożkowata forma wzrostu wielu drzew iglastych jest adaptacją chroniącą przed uszkodzeniami spowodowanymi gromadzeniem się śniegu w koronach drzew. Ich niski stopień ewapotranspiracji i zdolność do wytwarzania w liściach substancji zapobiegających zamarzaniu pozwala na utrzymanie w nich wody przez całą zimę. Zwierzęta leśne: Lasy iglaste są zamieszkiwane przez wiele roślinożernych ssaków, od łosi po myszy, zające i wiewiórki. Na gatunki drapieżne, takie jak wilki i niedźwiedzie brunatne, polowano aż do prawie całkowitego ich wyginięcia. Przetrwały jeszcze w nielicznych, izolowanych populacjach. Lasy iglaste stanowią miejsca lęgowe dla wielu wędrownych ptaków, jak pokrzewki czy drozdy. Żyje tu złożony zespół ptaków - ziarnojadów, w tym także krzyżodzioby, które są zdolne do wydobywania nasion nawet z zamkniętych szyszek.

Zobacz więcej...
Kontakt

Szybki kontakt