Lasy Państwowe
Logo Encyklopedii Leśnej
B
Ilość znalezionych haseł: 664

Fitosocjologia

bory sosnowe świeże

(botanika leśna, fitosocjologia), zbiorowiska w typie siedliskowym boru świeżego z klasy Vaccinio-Piceetea, rzędu Piceetalia excelsae i związku Dicrano-Pinion. W Polsce wyróżnia się dwa zespoły – suboceaniczny (subatlantycki) bór świeży Leucobryo-Pinetum W.Mat. (1962)1973 i subkontynentalny bór świeży Peucedano-Pinetum W.Mat. (1962)1973, dla których typowe są ubogie i świeże siedliska piaszczyste, gleby bielicowe właściwe i bielice właściwe.  Pierwszy z nich występuje powszechnie na nizinach i wyżynach w zachodniej i środkowej części kraju, po linię Wisły i dolnego Bugu; bardzo często w Borach Tucholskich (poza rejonami południowo-wschodnimi), w Puszczach: Noteckiej i Rzepińskiej, w Borach Dolnośląskich na obszarze Pradoliny Głogowskiej, w Borach Stobrawskich i Lublinieckich oraz w Puszczy Solskiej. Drugi rozpowszechniony jest we wschodnich rejonach Polski, na obszarach subkontynentalno-subborealnych. Drzewostan składa się z sosny z domieszką brzozy brodawkowatej oraz świerka i jodły w granicach naturalnych zasięgów geograficznych tych drzew. W warstwie krzewów występuje zwykle jarzębina i kruszyna oraz podrost dębów i buka (w suboceniacznym borze świeżym). Warstwa zielna jest zwykle zróżnicowana na postać krzewinkową z borówką czarną, brusznicą i wrzosem oraz trawiastą ze śmiałkiem pogiętym (w suboceanicznym borze świeżym) i kostrzewą owczą. Warstwa porostowo-mszysta jest obficie wykształcona z takimi gatunkami jak: rokietnik pospolity, gajnik lśniący, widłoząb falisty, bielistka siwa. Zespół Peucedano-Pinetum wyróżnia się częstym występowaniem nawłoci pospolitej, wężymordu niskiego, gorysz pagórkowego, kokoryczki wonnej, pajęcznicy gałęzistej i konwalii  majowej. Bory sosnowe świeże zwane są także świeżymi borami sosnowym.

Zobacz więcej...

Siedliskoznawstwo leśne

Bory Tucholskie

(siedliskoznawstwo leśne), Bory Tucholskie to obszar leśny leżący w pomiędzy Miastkiem, Kościerzyną, Świeciem n/Wisłą , Tucholą i Czarnym; w granicach powiatów człuchowskiego, bytowskiego, chojnickiego, kościerskiego i starogardzkiego w województwie pomorskim oraz świeckiego, tucholskiego i bydgoskiego w województwie kujawsko-pomorskim. Szczególnie trudne jest przyjęcie (ustalenie) zachodniej granicy BT, bowiem ich obszar zlewa się z lasami Doliny Gwdy. Powierzchnia BT podawana w literaturze waha się od 117 tys. ha do 400-500 tys. ha (Boiński 1992, Kowalewski, 2002). Obszar leśny określany jako Bory Tucholskie obejmuje w całości lub w części tereny zaliczane regionalizacji fizycznogeograficznej do mezoregionów: Równiny Charzykowskiej (314.67), Borów Tucholskich – z wyj. cz. zach.(314.711), Wysoczyzny Świeckiej – cz. płn. (314.73), Doliny Brdy (314.72) i Pojezierza Krajeńskiego (314.69); oraz miejscami do mezoregionów przylegających. umowne granice DOL Bory Tucholskie wyznaczają miejscowości oraz obiekty liniowe: miejscowości: Miastko- droga nr - Sulęczyno – Kościerzyna – Skórcz – Warlubie – Dolna Grupa – Terespol Pomorski – Lniano- Serock – płd. obrzeża Bydgoszczy – wsch. i płn. obrzeża Tucholi - Potulice (leżące pomiędzy Nakłem a Bydgoszczą), południowe obrzeża: Bydgoszczy, płn. obrzeża Chojnic – Czarne – Miastko. W przyjętych granicach jest to obszar o powierzchni ogólnej około 580 tys. ha, w tym 360 tyś ha lasów. Są to głownie drzewostany sosnowe. Lasy liściaste i mieszane łącznie zajmują około 10% powierzchni. W granicach BT jest Park Narodowy Bory Tucholskie (pow. ogólna 4613 ha, tym 3936 ha (85%) lasów) oraz parki krajobrazowe o wysokiej lesistości: Tucholski , Wdecki , Wdzydzki i Zaborski. Jest wiele rezerwatów przyrody, wśród których do najcenniejszych należy rezerwat Cisy Saropolskie w Wierzchlesie. Najstarsza część tego obszaru chroniona jest od 1827 roku. Są obszary Natura 2000, w tym PLB 220009 Bory Tucholskie. Na omawianym terenie około 95% % terenów leśnych jest w zarządzie Lasów Państwowych Lasy państwowe są w zarządzie RDLP Gdańsk, nadleśnictw Kartuzy – obręb Wierzyca (cz. płd.-zach.), Lipusz- obręb Sulęczyno (cz. płd.),Lipusz, Dziemiany, nadleśnictwo Kościerzyna – obręb Kościerzyna (cz. zach.), obręb Bąk (cz. płn.), nadleśnictwo Kaliska – obręb Bartel Wielki (bez cz. płn.-wsch.), obręb Wirty (bez cz. płn.-wsch.), nadleśnictwo Lubichowo – obręby Osieczna, Lubichowo (bez cz. płn.-wsch.), obręb Drewniaczki , nadleśnictwa Osie – obręby Osie, Warlubie, nadleśnictwo Dąbrowa - obręby Dąbrowa, Laskowice, nadleśnictwo Trzebciny – obręby Sarnia Góra, Szarłata, nadleśnictwo Woziwoda – obręby Twarożnica, Woziwoda, nadleśnictwo Czersk – obręby Czersk, Giełdoń, nadleśnictwo Przymuszewo – obręby Przymuszewo, Laska, Rytel – obręb Klosnowo (cz. płn.), Rytel (cz. płn.), nadleśnictwo Tuchola – obręb Zalesie ,Świt (cz. wsch.), nadleśnictwo Zamrzenica – obręb Wierzchlas (bez cz. płd.- wsch.), Świekatówko – (cz. zach.), Zamrzenica (cz. wsch.), nadleśnictwo Różanna – obręb Różanna (bez cz. zach.), Stronno (bez cz. wsch.) oraz nadleśnictwo Żołędowo – obręb Żołędowo (cz. środkowa). RDLP Szczecinek nadleśnictwo Bytów – obręb Bytów (cz. płd.) nadleśnictwo Osusznica – obręb Osusznica (bez cz. płn.), Sierżno (bez cz. płn.),Chociński Mły, nadleśnictwo Miastko – obręb Miastko (cz. płd.), nadleśnictwo Niedźwiady – obręb Niedźwiady, Przechlewo, Rudawa (bez cz. zach.), Czarne Człuchowskie – obręb Rzeczenica, Międzyborz (bez cz. zach.), nadleśnictwo Człuchów – obręb Polnica, Lipie (cz. płn.), Domisław (cz. płn.). Granice Borów Tucholskich próbował określić między innym Kowalewski (Kowalewski, 2002)

Zobacz więcej...
Kontakt

Szybki kontakt