Lasy Państwowe
Logo Encyklopedii Leśnej
B
Ilość znalezionych haseł: 664

Fitopatologia leśna

bakterie

(fitopatologia leśna), najprostsze organizmy jednokomórkowe, które mają sztywną ścianę komórkową lub są otoczone trójwarstwową błoną komórkową (fitoplazmy i spiroplazmy). Bakterie mogą posiadać kształt kulisty - ziarenkowiec (coccus), cylindryczny - pałeczka (bacterium), laseczkowaty (bacillus), spiralny - przecinkowiec (vibrio) lub krętkowaty - śrubowiec (spirillum). Większość bakterii chorobotwórczych dla roślin ma kształt pałeczkowaty za wyjątkiem promieniowców rodzaju Streptomyces, które są nitkowate. W komórce bakteryjnej możemy wyróżnić otoczkę, rzęski i fimbrie, ścianę komórkową, błonę cytoplazmatyczną wraz z jej uwypukleniami - mezosomami, nukleoid oraz cytoplazmę wraz ze znajdującymi się w niej organellami: rybosomami, ciałami chromatoforowymi, plazmidami, ewentualnie wtrętami substancji zapasowych. Większość bakterii rozmnaża się przez podział, natomiast promieniowce przez fragmentację nitek lub wytwarzanie konidiów. Bakterie mają istotny udział w krążeniu materii w przyrodzie przez rozkład związków organicznych w procesach fermentacji, gnicia i butwienia. Ze związków organicznych bakterie uwalniają azot w postaci soli amonowych, których część inne bakterie utleniają do azotanów (nitryfikacja), albo redukują z powrotem do soli amonowych (denitryfikacja), co jest kompensowane wiązaniem azotu atmosferycznego przez bakterie azotowe. Bakterie są ważnym czynnikiem glebotwórczym. Z działania bakterii korzystają różne gałęzie przemysłu: otrzymuje się np. sery, kefir, kiszonki, aceton, butanol, kwas mlekowy oraz antybiotyki i witaminy. Bakterie mogą powodować choroby zakaźne roślin, zwierząt i człowieka. Objawy powodowane przez bakterie na roślinach to: nekrozy, zgorzele i zrakowacenia, więdnięcia, miękkie (mokre) zgnilizny i narośla. Choroby drzew leśnych: rak bakteryjny jesionu (Pseudomonas savastanoi pv. fraxini Janse) czy rak bakteryjny topoli Xanthomonas populi (Ridé) Ridé et Ridé.

Zobacz więcej...
Kontakt

Szybki kontakt