Lasy Państwowe
Logo Encyklopedii Leśnej
C
Ilość znalezionych haseł: 563

Płazy i gady

chromatofory

(zoologia leśna, płazy i gady), komórki barwnikowe skóry, warunkujące u zwierząt ubarwienie ciała dzięki zawartym w cytoplazmie ziarenkom barwnika. Występują w warstwach przypowierzchniowych skóry właściwej. Położenie tych komórek jest zróżnicowane, różne dla różnych chromatoforów. Podstawowe rodzaje chromatoforów: melanofory, guanofory, lipofory (w innym podziale chromatoforów podaje się: melanofory, ksantofory, erytrofory, leukofory, cyjanofory, irydofory). W układzie przestrzennym skóry najniżej (najgłębiej) położone są melanofory. Nad nimi leżą guanofory, a najbliżej powierzchni skóry, tuż pod naskórkiem - lipofory. Intensywność ubarwienia i wzór zależne są od nagromadzenia barwnika w komórce oraz od rozmieszczenia komórek. Efekt barwny zależy od głębokości, na której leży chromatofor, wielkości chromatoforu, wzajemnego położenia różnych chromatoforów i od wzajemnego przenikania się kolorów. U niektórych gatunków komórki barwnikowe mogą wędrować w głąb lub ku powierzchni skóry, mogą też kurczyć się lub rozprężać. Przemiany te sterowane są hormonalnie. Przykład: barwa zielona powstaje wówczas, gdy niebieskie światło odbijane jest od guanoforów i przechodzi przez żółty barwnik lipoforów, a intensywność zielonej barwy zależy od głębokości położenia chromatoforów. Sposób funkcjonowania chromatoforów zależy od poziomu hormonów i od czynników środowiskowych.

Zobacz więcej...
Kontakt

Szybki kontakt