Lasy Państwowe
Logo Encyklopedii Leśnej
C
Ilość znalezionych haseł: 563

Ptaki

cietrzew

(zoologia leśna, ptaki), (łac. Tetrao tetrix, ang. Black Grouse) ptak z rodziny Phasianidae (kurowate), rzędu Galliformes (grzebiące). Długość ciała samca 49-58 cm (w tym ogon ok. 15 cm), samicy 40-45 cm, masa ciała 750-1450 g. Wyraźny dymorfizm płciowy. Samiec czarny z granatowym połyskiem z wyjątkiem białego podogonia i pasków skrzydłowych. Ogon w kształcie liry. Nad okiem czerwona brew (tzw. róża) nabrzmiewająca w okresie godowym. Samica brązowa z pręgowanym wzorem o barwie rdzawej, płowej i szarej. Ogon bez liry, płytko wcięty. Nogi krótkie, opierzone do palców. Zamieszkuje brzegi lasów, brzezin, w pobliżu łąk, bagien, pól, torfowisk. Od marca do maja koguty tokują gromadnie na otwartych przestrzeniach, wydających przy tym głosy zwane bulgotaniem i czuszykaniem. Gniazdo zakłada na ziemi. W okresie V-VI składa 6-11 jaj, które wysiaduje wyłącznie samica przez 25-27 dni. Zagniazdownik, pisklęta wykluwają się pokryte puchem i są od razu gotowe do opuszczenia gniazda. Wyprowadza jeden lęg w roku. Gatunek osiadły. Pożywienie: pąki i pędy drzew, jagody, wiosną także owady. W Polsce bardzo nieliczny gatunek lęgowy wschodniej i południowej części kraju, szybko zmniejszający liczebność. Zagrożony wyginięciem. Liczebność w kraju szacowana na 800-900 par. Gatunek objęty ochroną ścisłą, zakazem fotografowania, filmowania i obserwacji, mogących powodować płoszenie lub niepokojenie oraz ochroną strefową. Strefa ochrony okresowej obowiązuje od 1 lutego do 31 maja i obejmuje promień 500 m od tokowiska. Strefy całorocznej nie wyznacza się.

Zobacz więcej...
Kontakt

Szybki kontakt