Lasy Państwowe
Logo Encyklopedii Leśnej
C
Ilość znalezionych haseł: 563

Ochrona przyrody

CITES

(ochrona przyrody), skrót z ang. Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora - Konwencja o międzynarodowym handlu dzikimi zwierzętami i roślinami gatunków zagrożonych wyginięciem (Konwencja Waszyngtońska). To międzynarodowy układ kontrolujący transgraniczny handel różnymi gatunkami roślin i zwierząt oraz wytworzonymi z nich produktami. Konwencja została podpisana 3 marca 1973 roku, a w życie weszła 1 lipca 1975 roku. Obecnie 180 państw jest sygnatariuszami Konwencji. Głównym celem CITES jest ochrona roślin i zwierząt, które są lub mogą stać się zagrożone wyginięciem, poprzez kontrolę, redukcję lub całkowitą eliminacja handlu okazami tych gatunków. Konwencja reguluje przemieszczenie przez granice państwowe ponad 34 tys. gatunków, z czego ponad 5100 to zwierzęta, zaś reszta to rośliny. Są one wymienione w trzech Załącznikach do Konwencji, różniących się rygorami ochronnymi. Przewóz i komercyjne wykorzystanie okazów CITES są możliwe, jednak tylko po spełnieniu wymogów określonych w przepisach. CITES dotyczy nie tylko żywych okazów. Ustalone w nim zasady odnoszą się również do trofeów, skór, wyrobów skórzanych, koralowców, muszli, wyrabianych z nich biżuterii i pamiątek, żywności, leków, wyrobów z kości słoniowej, rogu nosorożca czy drewna. Polskim organem zarządzającym CITES jest Minister Środowiska, a polskim organem naukowym CITES – Państwowa Rada Ochrony Przyrody. służby egzekwujące to głównie Służba celna i Policja. W Unii Europejskiej przepisy CITES są implementowane przez rozporządzenie Rady (WE) nr 338/97 z dnia 9 grudnia 1996 r. w sprawie ochrony gatunków dzikiej fauny i flory w drodze regulacji handlu nimi.

Zobacz więcej...

Oprogramowanie i sprzęt

cloud computing

(informatyka w leśnictwie, oprogramowanie i sprzęt), cloud computing to model zarządzania środowiskiem IT z rozwiązaniami zapożyczonymi z ideologii funkcjonowania rozwiązań w sieci Internet. Filozofia Cloud Computing polega na przeniesieniu całego ciężaru świadczenia usług IT (danych, oprogramowania lub mocy obliczeniowej) na serwer i umożliwienie stałego dostępu poprzez komputery klienckie. Dzięki temu ich bezpieczeństwo nie zależy od tego, co stanie się z komputerem klienckim, a szybkość procesów wynika z mocy obliczeniowej serwera. Wystarczy zalogować się z jakiegokolwiek komputera z dostępem do Internetu by zacząć korzystać z dobrodziejstw Cloud Computing. Istnieje kilka typów rozwiązań Cloud Computing w zależności od umiejscowienia serwerów i sposobu przetwarzania: 1. Private Cloud – rozwiązanie korzystające z infrastruktury i zasobów IT klienta. Pozwala na wprowadzenie wewnętrznego procesu rozliczania z wykorzystania zasobów, z jednoczesnym zapewnieniem wysokiej elastyczności i efektywności. To rozwiązanie znajduje zastosowanie głównie jako środowisko do testowania i rozwoju rozwiązań. Dodatkowo Private Cloud umożliwia wprowadzenie i zarządzanie wieloma platformami jednocześnie. 2. Hybrid Cloud – rozwiązanie przeznaczone dla klientów oczekujących krótkotrwałego pokrycia nadwyżek zapotrzebowania na moc przetwarzania w cyklach operacyjnych. Dotychczas rozwiązywano to zakupując dodatkowe jednostki obliczeniowe i wykorzystując je tylko cyklicznie. Dzięki rozwiązaniu Hybrid Cloud można wykupić moc obliczeniową na zdalnych serwerach tylko wtedy, kiedy jest rzeczywiście potrzebna i w wymaganych ilościach. 3. Public Cloud – działania niektórych klientów pozwalają im na korzystanie z innego modelu dostaw usług IT. Funkcjonując na wielu rynkach jednocześnie ich priorytetem jest natychmiastowe udostępnienie danych klientom na całym świecie. W takim przypadku usługa dostarczana jest w formie ustalonej i zwymiarowanej w aspekcie funkcjonalności i uwarunkowań związanych ze świadczeniem samej usługi. Specyfikacja zasobów i konfiguracja infrastruktury IT jest niewidoczna dla klienta końcowego, często nie jest znana lokalizacja samej usługi. Nie ma to jednak znaczenia, ponieważ o jakości decyduje funkcjonalność i dostępność usługi. Ta oferta jest szczególnie cenna dla małych i średnich przedsiębiorstw.

Zobacz więcej...
Kontakt

Szybki kontakt