Lasy Państwowe
Logo Encyklopedii Leśnej
Ilość znalezionych haseł: 1

Historia i tradycja leśna

dni lasu i zadrzewień

(historia i tradycja leśna), święto lasów i leśników obchodzone z inicjatywy Zarządu Głównego Związku Zawodowego Leśników Polskich od roku 1933. Zgodnie z ówczesnymi ustaleniami nazwa wydarzenia będzie odpowiednia do okoliczności i rangi – Święto Lasu, Dzień Lasu. Do II wojny światowej organizowany w ostatnią sobotę kwietnia na różnych szczeblach administracji leśnej. Lokalnie, miejscowy leśniczy zapraszał dzieci i młodzież szkolną do wspólnego sadzenia lasu, a po wykonanej pracy zapraszał na poczęstunek i zabawę. Na szczeblach wyższych dodatkowo organizowano msze święte, pochody, parady i wystawy. Wielkim zwolennikiem obchodów dni lasu był ówczesny dyrektor Lasów Państwowych Adam Loret, który w 1936 roku napisał w „Echach leśnych” ... „Dzień Lasu przyczyni się do tego, by ochrona lasów w Polsce wynikała nie tylko z obowiązujących ustaw, ale ze świadomej postawy społeczeństwa – to jego doniosłe zadanie wychowawcze będzie spełnione”... Po II wojnie światowej  do tej inicjatywy nawiązał w 1959 roku Zarząd Głównym Ligi Ochrony Przyrody powołując Komitet Dni Lasu, a potem Komisję Dni Lasu i Zadrzewień organizując Dni lasu i zadrzewień. Ponownie nakreślono cele przedsięwzięcia jako czas upowszechniania wiedzy o lesie, uświadamiania społeczeństwu znaczenia lasów i gospodarki leśnej oraz organizowania społecznej akcji sadzenia drzew, pielęgnacji parków, zakładania i porządkowania terenów zielonych. W okresie od 1 do 30 kwietnia organizowano konkursy, wystawy, festyny oraz prace społeczne (sadzenie i pielęgnacja młodych drzewek). Realizatorem przedsięwzięcia była Liga Ochrony Przyrody. W końcu lat siedemdziesiątych inicjatywa stopniowo zamarła. W 1993 roku z inicjatywy leśników, w oparciu o przygotowane w Ośrodku Kultury Leśnej w Gołuchowie materiały reaktywno Dni Lasu jako przedsięwzięcie realizowane przez Lasy Państwowe przy zachowaniu wszystkich wcześniejszych celów. Pierwsze Ogólnopolskie Dni lasu świętowano w Gołuchowie, kolejne organizowano w różnych miejscach o szczególnym znaczeniu dla leśników.

Zobacz więcej...
Kontakt

Szybki kontakt