Lasy Państwowe
Logo Encyklopedii Leśnej
E
Ilość znalezionych haseł: 343

Oprogramowanie i sprzęt

ewidencja drewna

(informatyka w leśnictwie, oprogramowanie i sprzęt), jest programem wchodzącym w skład podsystemu Gospodarka Towarowa (SILP). Ewidencja drewna jest oparta na normach dotyczących klasyfikacji jakościowo – wymiarowej i prowadzona jest według numeru każdej sztuki i stosu. Miejsce magazynowania drewna stanowi adres leśny jego pozyskania z dokładnością do poziomu wydzielenia. Dla drewna ze skupu lub z przemieszczenia jest to adres leśny jego składowania. Ewidencja ta obejmuje przychód, zrywkę drewna, oraz jego rozchód. Wykazy odbiorcze drewna, wprowadzanego na pozycję planu, tworzone są automatycznie z podziałem na drewno wielkowymiarowe ‘W’, średniowymiarowe dłużycowe ‘S1’, drewno ‘S3b’, drewno średniowymiarowe stosowe ‘S*’, drewno małowymiarowe ‘M’, karpinę ‘K’ oraz zrębki ‘Z’. Dla drewna pochodzącego ze skupu tworzony jest jeden wykaz odbiorczy drewna, dla jednego dokumentu źródłowego bez podziału na kategorie. Rozchód obejmuje sprzedaż drewna, zużycie drewna na potrzeby jednostki i wydanie drewna na deputaty. Dane o pozyskanym drewnie i jego rozchodzie transferowane są z/do rejestratorów – program Leśnik służy do rejestracji na poziomie leśnictwa dokumentów źródłowych z zakresu obrotu drewna: rejestrów odbioru drewna, kwitów zrywkowych, podwozowych i wywozowych oraz specyfikacji manipulacyjnych. Informacje o masie i rodzaju pozyskanego drewna trafiają do podsystemu Planowanie na właściwą, ze względu na lokalizację, pozycję planu, a następnie są elementem procesu aktualizacji opisów taksacyjnych.

Zobacz więcej...
Kontakt

Szybki kontakt