Lasy Państwowe
Logo Encyklopedii Leśnej
E
Ilość znalezionych haseł: 343

Podstawowe pojęcia z zakresu ekologii

efekt cieplarniany

(ekologia lasu, podstawowe pojęcia z zakresu ekologii), efekt szklarniowy [łac. effectus = osiągnięcie, wynik], naturalny proces zatrzymywania na Ziemi części ciepła docierającego ze Słońca. Odbywa się ono dzięki pochłanianiu przez niektóre gazy atmosferyczne odbitego od naszej planety promieniowania podczerwonego (promieniowanie długofalowe o długości fali 4–80 mm), które bez atmosfery powróciłoby w przestrzeń kosmiczną. Około połowy tego promieniowania zatrzymują takie gazy, jak para wodna, dwutlenek węgla, ozon i metan. Dotychczas zasadniczą rolę w tym procesie odgrywała para wodna, obecnie wzrosło znaczenie dwutlenku węgla, ponieważ zwiększyła się jego ilość w atmosferze. Wynika to głównie z działalności człowieka. Zwiększona koncentracja dwutlenku węgla w atmosferze jest skutkiem spalania różnych paliw, postępującego procesu wylesiania, a także wzrostu intensywności gnicia odpadów pochodzących z hodowli i rolnictwa. Z roku na rok rośnie też znaczenie innych gazów cieplarnianych, głównie metanu, tlenków azotu i freonów. Wzrost liczby tych gazów w atmosferze nasila efekt cieplarniany, czego konsekwencją może być globalne ocieplenie. Wywoła ono ogromne zmiany klimatyczne, a co za tym idzie, katastrofalne zmiany ekologiczne. Efekt cieplarniany jest procesem warunkującym życie na Ziemi, dzięki ochronie atmosfery przed wychłodzeniem Ziemi średnia temperatura powietrza wynosi ok. +15°C. Gdyby nie zawierała gazów cieplarnianych, średnia temperatura powietrza byłaby równa ok. –17°C.

Zobacz więcej...
Kontakt

Szybki kontakt