Lasy Państwowe
Logo Encyklopedii Leśnej
G
Ilość znalezionych haseł: 685

Gruntoznawstwo

geosyntetyk

(inżynieria leśna, gruntoznawstwo), (GSY) wyrób, którego przynajmniej jeden składnik wytworzony został z polimeru (poliestru, polipropylenu, polietylenu lub poliamidu), mający postać arkusza, paska lub formy przestrzennej, stosowany w kontakcie z gruntem (lub innym materiałem) w geotechnice i budownictwie lądowym i wodnym. Geosyntetyki mogą pełnić w konstrukcjach funkcje:– drenowanie czyli zbieranie i transportowanie przesiąkającej wody gruntowej i/lub innych płynów w płaszczyźnie wyrobu geotekstylnego lub pokrewnego;– filtrowanie czyli zapobieganie przenikaniu gruntu lub innych cząstek, poddanych działaniu sił hydrodynamicznych, przy jednoczesnym umożliwieniu przepływu płynów wewnątrz albo przez wyrób geotekstylny lub pokrewny;– ochrona (osłona) czyli zapobieganie lub ograniczenie lokalnych zniszczeń danego elementu lub wyrobu przez zastosowanie wyrobu geotekstylnego lub pokrewnego;– zbrojenie czyli wykorzystanie charakterystyk naprężenie – odkształcenie wyrobu geotekstylnego lub pokrewnego w celu polepszenia właściwości mechanicznych gruntu lub innych materiałów konstrukcyjnych;– rozdzielanie (separacja) czyli zapobieganie mieszaniu się przyległych, odmiennych gruntów i/lub innych materiałów nasypowych, przez zastosowanie między nimi geotekstyliów lub wyrobów pokrewnych;– powierzchniowe zabezpieczenie przeciwerozyjne czyli zastosowanie wyrobu geotekstylnego lub pokrewnego w celu ograniczenia lub zapobieżenia przemieszczaniu się gruntu lub innych cząstek na powierzchni np. skarpy;– bariery czyli zastosowanie geosyntetyku w celu zapobieżenia lub ograniczenia migracji płynów.

Zobacz więcej...
Kontakt

Szybki kontakt