Lasy Państwowe
Logo Encyklopedii Leśnej
G
Ilość znalezionych haseł: 685

Jednostki klasyfikacji gleb

Gleby torfowe torfowisk wysokich

(Gleboznawstwo leśne), jednostki zaliczane do podtypu gleb torfowych torfowisk wysokich muszą spełniać kryteria typu → gleby torfowe. Ponadto są one wytworzone z torfu o właściwościach niekorzystnych dla życie drzew leśnych. Silnie kwaśny i kwaśny odczyn, szczególnie w głębszych poziomach, słaby i średni stopień rozkładu torfu, niska zawartość kationów, a zwłaszcza wapnia, stagnująca i pozbawiona tlenu woda, składają się na niekorzystne warunki troficzne gleb torfowych torfowisk wysokich. Cechują się one najniższym trofizmem w obrębie gleb torfowych. Składały się na to bardzo silnie kwaśny odczyn również w głębszych poziomach, bardzo słabo rozłożony torf i kilkukrotnie niższa zawartość kationów w porównaniu z glebami torfowymi torfowisk niskich. Właściwości te ujęte indeksem SIG przyjmują wartość poniżej 20, patrz → gleby torfowe, rysunek. Ich morfologię można przedstawić poziomami: Ol- POtw–Otw–DG. Gleby torfowe torfowisk wysokich zaliczono do odmian oligotroficznych i dystroficznych. Odmiany dystroficzne stanowią siedliska borów bagiennych, z potencjalnymi zbiorowiskami kontynentalnego boru bagiennego (Vaccinio uliginosi – Pinetum) i mszaru sosnowego z bagnem zwyczajnym (Ledo - Sphagnetum megallanici). Odmiany oligotroficzne gleb torfowych torfowiska wysokiego to bory mieszane górskie bagienne i potencjalne zbiorowiska kontynentalnego boru bagiennego (Vaccinio uliginosi – Pinetum).

Zobacz więcej...
Kontakt

Szybki kontakt