Lasy Państwowe
Logo Encyklopedii Leśnej
G
Ilość znalezionych haseł: 685

Ochrona przyrody

gatunek obcy

(Ochrona przyrody), gatunek występujący poza swoim naturalnym zasięgiem w postaci osobników lub zdolnych do przeżycia: gamet, zarodników, nasion, jaj lub części osobników, dzięki którym mogą one rozmnażać się. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, art.5 (Ochrona przyrody), gatunek obcy, obcego pochodzenia, nierodzimy, allochtoniczny, introdukowany, wprowadzony, egzotyczny (ang. alien, introduced, non-native, non-indigenous, foreign, exotic species) to gatunek lub niższy takson wprowadzony (przeniesiony) świadomie lub zawleczony przypadkowo przez człowieka poza zasięg, w którym występuje lub występował w przeszłości, włączając w to części, gamety, nasiona lub jaja, dzięki którym mógł on i może przeżywać i się rozmnażać. Nie dotyczy to jednak gatunków spontanicznie rozprzestrzeniających się poza ich dotychczasowe naturalne zasięgi, nawet gdy wynika to w jakimś stopniu z przekształcenia środowiska i krajobrazu (np. gatunki ekspansywne), ani takich, które pojawiają się masowo nieregularnie i/lub w krótkich okresach (głównie owady i ptaki). Głowaciński Z., Okarma H., Pawłowski J., Solarz W. (red.). 2011. Gatunki obce w faunie Polski. Alien species in the fauna of Poland. Instytut Ochrony Przyrody PAN, Kraków Instytut Ochrony Przyrody PAN w Krakowie prowadzi internetową bazę „Gatunki obce w faunie Polski”. Opracowanie to stanowi ogólnokrajową ewidencję i diagnozę przypadków introdukcji i rozprzestrzeniania się gatunków zwierząt obcego pochodzenia, a także próbę oszacowania ekologicznych i społecznych skutków tego rodzaju zjawisk w polskiej przyrodzie.

Zobacz więcej...
Kontakt

Szybki kontakt