Lasy Państwowe
Logo Encyklopedii Leśnej
G
Ilość znalezionych haseł: 685

Uboczne użytkowanie lasu

grzyby jadalne

(uboczne użytkowanie lasu), grzyby wytwarzające owocniki nadające się do spożycia, dobre w smaku i nie zawierające szkodliwych substancji dla zdrowia i życia konsumenta. Wyróżnia się  grzyby jadalne dopuszczalne do obrotu oraz zbierane na własny użytek. Szacuje się, że w Polsce występuje ok. 1100 – 1500 gatunków grzybów jadalnych (podczas gdy trujących zaledwie ok. 250); zdecydowana większość spośród nich nie jest wartościowa, ze względu na ograniczone walory smakowe, niewielkie rozmiary, nieodpowiedną konsystencję, zapach, rzadkie występowanie itp. Liczba naprawdę wartościowych, „sprawdzonych” gatunków to jednak co najmniej kilkadziesiąt, podczas gdy powszechnie zbiera się zaledwie kilka – kilkanaście. Niekiedy wyróżnia się grzyby "warunkowo jadalne", tzn. nadające się do spożycia po uprzednim (kilkakrotnym) obgotowaniu i odlaniu wywaru (wbrew powszechnej opinii nie należą do tej grupy tzw. olszówka, czyli krowiak podwinięty, oraz piestrzenica kasztanowata, zwana "babie uszy" - są to ewidentnie niebezpieczne gatunki trujące!) Uwaga: nie ma uniwersalnej metody, która pozwala określić, czy znaleziony grzyb jest jadalny, czy trujący. Stosowana przez niektórych zbieraczy próba smakowa jest zawodna! Najsilniej trujące grzyby (m.in. muchomor zielonawy) nie mają gorzkiego czy też piekącego smaku ani odrażającego zapachu! Jedyną metodą pozwalającą bezpiecznie zbierać grzyby jest precyzyjne oznaczenie gatunku.

Zobacz więcej...

Fitopatologia leśna

grzyby właściwe

(fitopatologia leśna), organizmy heterotroficzne, przy czym niektóre odżywiają się żywą substancją organiczną - pasożyty, natomiast inne czerpią składniki pokarmowe z substancji martwej - saprotrofy, saprobionty. Grzyby które odżywiają się wyłącznie żywą materią to pasożyty bezwzględne (obligatoryjne), natomiast te które w zależności od sytuacji korzysta z martwej lub żywej materii organicznej - pasożyty względne (fakultatywne). Ciało wegetatywne zbudowane jest ze strzępek tworzących grzybnię (plecha, mycelium). Komórki grzybów jedno-, wielo- lub dwujądrowe (dikariotyczne). Ściana komórkowa g. w. zawiera chitynę, lipidy, białka, glukan, kallozę itp. Substancje zapasowe to tłuszcze i glikogen. Rozmnażanie poprzez zarodniki płciowe (zygospory, workowe, podstawkowe) lub bezpłciowe (konidia, oidia, chlamydospory. G. w. mogą tworzyć struktury nibytkankę, sznury grzybniowe i owocniki. Podstawą naturalnej klasyfikacji grzybów są ich cechy rozwojowe i typ rozmnażania płciowego. Ostatnio te kryteria zostały uzupełnione o szczegóły struktury ściany komórkowej, budowy wici (tam gdzie wici występują), a także dane dotyczące budowy kwasów nukleinowych i niektórych białek. W obrębie podkrólestwa Fungi (grzyby właściwe) wyróżniono 4 gromady: Chytridiomycota (skoczkowe), Zygomycota (sprzężniowe), Ascomycota (workowe) i Basidiomycota (podstawkowe). Grzyby spełniają znaczącą rolę w przyrodzie i gospodarce człowieka. Przyczyniają się do mineralizacji związków organicznych w glebie. W gospodarce człowieka g. w. wykorzystywane są w przemyśle farmaceutycznym, fermentacyjnym, mleczarskim i piekarniczym. Są wśród g. w. gatunki pasożytnicze powodujące choroby roślin i zwierząt. Liczną grupę stanowią grzyby saprotroficzne, rozkładające np. ściółkę leśną, drewno, odchody zwierząt, resztki roślin na polach i łąkach. Liczne są także gatunki symbiotyczne tworzące mikoryzę z korzeniami roślin, a także lichenizujące, czyli tworzące porosty. Większość grzybów jadalnych należy do podstawczaków (Basidiomycota, Basidiomycetes), są tu również gatunki o właściwościach trujących, w tym halucynogennych. Grzyby mogą powodować szkody w leśnictwie, ogrodnictwie, przemyśle spożywczym, rolnictwie i w innych gałęziach gospodarki człowieka.

Zobacz więcej...
Kontakt

Szybki kontakt