Lasy Państwowe
Logo Encyklopedii Leśnej
I
Ilość znalezionych haseł: 226

Ochrona przyrody

Instytut Ochrony Przyrody (IOP) PAN w Krakowie

(Ochrona przyrody), Instytut Ochrony Przyrody PAN w Krakowie jest placówką naukową Wydziału II Nauk Biologicznych i Rolniczych Polskiej Akademii Nauk. Podstawowym zadaniem Instytutu jest tworzenie naukowych podstaw współczesnej ochrony przyrody żywej i nieożywionej oraz środowiska przyrodniczego poprzez: prowadzenie wysokiej jakości badań naukowych, dokumentowanie stanu i zagrożeń dla różnorodności biologicznej oraz wdrażanie wyników badań naukowych do praktyki. Problematyka badawcza dotyczy zachowania różnorodności gatunkowej świata roślin i zwierząt, ekologii i podstaw ochrony gatunków rzadkich i ginących, trwałości użytkowania zasobów naturalnych i utrzymania ciągłości procesów przyrodniczych, biologii wód, geoochrony oraz tzw. biologii konserwatorskiej i społecznego wymiaru ochrony przyrody. Początki Instytutu sięgają 1919 roku, kiedy w grudniu powołano Tymczasową Państwową Komisję Ochrony Przyrody, która od lutego 1920 r. działała pod przewodnictwem prof. Władysława Szafera. Po kolejnych licznych przekształceniach nazw i struktury, od 1993 r. Instytut Ochrony Przyrody PAN funkcjonuje pod obecną nazwą. Na stronie Instytutu dostępnym są następujące elektroniczne bazy danych: Atlas ssaków Polski Atlas płazów i gadów Polski Baza danych „Gatunki obce w Polsce” Baza danych GEOSITES Baza danych GEOCONSERVATION Łąki w Karpatach polskich oraz wydania elektroniczne książek: Gatunki obce w faunie Polski Polska Czerwona Księga Zwierząt - Bezkręgowce

Zobacz więcej...
Kontakt

Szybki kontakt