Lasy Państwowe
Logo Encyklopedii Leśnej
L
Ilość znalezionych haseł: 426

Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe

Lasy Państwowe (charakterystyka funkcjonalna)

(Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe), opis formalny oraz ocenny teoretycznego oraz faktycznego zorganizowania oraz działania Lasów Państwowych w świetle obowiązujących zasad prawnych i zasad zrównanych z nimi, jak również w świetle reglamentacji wewnętrznej – łącznie z opisem formalnym oraz ocennym podstaw prawnych oraz podstaw z uregulowań wewnętrznych, określających lub ustalających owe zasady oraz szczegółowe sposoby działania Lasów Państwowych. Na charakterystykę funkcjonalną Lasów Państwowych składa się w szczególności:a) opis formalny oraz ocenny dokumentacji, definiującej systemu podstaw prawnych oraz formalnych funkcjonowania polskiego leśnictwa, w tym Lasów Państwowych (akty prawne, polityki sektorowe, programy rządowe, akty legalizujące funkcjonowanie oraz efekty działań Lasów Państwowych, w tym potwierdzające stan posiadania),b) wszechstronny opis formalny oraz ocenny teoretycznej oraz faktycznej działalności wykonywanej przez Lasy Państwowe, w tym z punktu widzenie: szczegółowej listy zadań, przypadających Lasom Państwowym, składników majątkowych, którymi Lasy Państwowe mogą władać, praw majątkowych, którymi Lasy Państwowe mogą się posługiwać, zdolności prawnej oraz zdolności Lasów Państwowych do czynności prawnych oraz czynności faktycznych, jak również z punktu widzenia zasad i sposobów  przelewania w Lasach Państwowych zdolności do czynności prawnych, czynności faktycznych oraz uprawnień majątkowych,      c) opis teoretycznego oraz faktycznie realizowanego systemu inwentaryzacji (w tym wartościowania) oraz monitorowania mienia leśnego we władaniu Lasów Państwowych  oraz pozostałych składowych leśnych zasobów ekonomicznych, wchodzących w skład Lasów Państwowych (jako wyodrębnionej części składowej systemy informacyjnego Lasów Państwowych),d) opis teoretycznego oraz faktycznie realizowanego systemu organizacyjno – kompetencyjnego (szczegółowa struktura organizacyjna, zasięgi terytorialne działania, podział zadań, uprawnień majątkowych i niemajątkowych), e) opis formalny oraz ocenny (ocena rozwiązań teoretycznych; teoria a praktyka) systemu sformalizowanego  zabezpieczenia działania Lasów Państwowych zgodnie z zasadami trwale zrównoważonej gospodarki leśnej  (system urządzania lasu); system urządzania lasu obejmuje w szczególności: sposób podziału lasów na różne obszary funkcjonalne, sposób prowadzenia prac glebowo – siedliskowych,  oraz sposób prowadzenia terenowych i „kameralnych” prac nad planem urządzenia lasuf) opis formalny oraz ocenny (ocena rozwiązań teoretycznych; teoria a praktyka) systemu informacyjnego Lasów Państwowych, g) opis formalny oraz ocenny (ocena rozwiązań teoretycznych; teoria a praktyka) systemu finansowego Lasów Państwowych, h) opis formalny oraz ocenny (ocena rozwiązań teoretycznych; teoria a praktyka) systemu zarządzania kadrami, i) opis formalny oraz ocenny (ocena rozwiązań teoretycznych; teoria a praktyka) systemu ochrony i dochodzenia mienia, j) opis formalny oraz ocenny (ocena rozwiązań teoretycznych; teoria a praktyka) systemu edukacji, promocji i reklamy,k) opis formalny oraz ocenny (ocena rozwiązań teoretycznych; teoria a praktyka) systemu analiz, prognoz i programowania, l) opis formalny oraz ocenny (ocena rozwiązań teoretycznych; teoria a praktyka) systemu stanowienia aktów reglamentacji wewnętrznej, m) opis formalny oraz ocenny (ocena rozwiązań teoretycznych; teoria a praktyka) systemu nadzoru, kontrolingu oraz kontroli wewnętrznej, n) opis formalny oraz ocenny (ocena rozwiązań teoretycznych; teoria a praktyka) pozostałych systemów funkcjonalnych, w tym opis systemu procesów technologicznych działalności gospodarczej

Zobacz więcej...
Kontakt

Szybki kontakt