Lasy Państwowe
Logo Encyklopedii Leśnej
L
Ilość znalezionych haseł: 426

Siedliskoznawstwo leśne

las łęgowy (Lł)

(siedliskoznawstwo leśne), bardzo żyzne siedliska w dolinach rzek, na terenach zalewanych i podtapianych. Gleby mady, rzadziej torfowe torfowisk niskich (zazwyczaj płytkich); najczęściej o odczynie obojętnym. Wielogatunkowy drzwostan tworzą dąb szypułkowy, olsza czarna, wiązy; I-II kl. bonitacji; rzadziej jesion wyniosły; a gatunkami domieszkowymi są jesion, lipa drobnolistna, wiąz. W warstwie dolnej drzewostanu rośnie czeremcha zwyczajna, jesion, grab. Podszyt silnie rozwinięty buduje leszczyna, czeremcha zwyczajna, dereń świdwa, wiciokrzew, bez czarny, porzeczki. Wiosną runo opanowane przez geofity. Bogate runo tworzą m.in. gatunki różnicujące: piżmaczek wiosenny Adoxa moschatelina, kokorycz pusta i pełna Gagea solida i G. cava, ziarnopłon wiosenny Ficaria verna, nawłoć czosnek niedźwiedzi Alium ursiunum. Gatunkami częstymi są m.in.: pokrzywa zwyczajna, Urtica dioica, czyściec leśny Stachys sylvatica, niecierpek pospolity Impatiens noli-tangere, szczyr trwały Mercurialis perennis, gajowiec żółty, podagrycznik Aegopodium podagraria, śmiałek darniowy Deschampsia caespitosa, bodziszek cuchnący Geranium robertianum, miodunka ćma Pulmunaria obscura, bluszczyk kurdybanek Glechoma hederacea. W roku 2010 siedliska "lasy łęgowe" zajmowały na terenach w zarządzie Lasów Państwowych obszar ok. 34 tys. ha (0,5% pow.). Większe obszary Lł w LP są w dolinie Odry oraz Warty, w tym m.in. w mezoregionach Doliny Środkowej Odry (III.25), Kotliny Śremskiej (III.29), Równiny Grodkowskiej (V.13) i Pradoliny Wrocławskiej (V.16).

Zobacz więcej...

Siedliskoznawstwo leśne

las mieszany górski (LMG)

(siedliskoznawstwo leśne), średniożyzne siedliska regla dolnego. Do roku 2003 wyróżniany był jeden typ siedliskowy - las mieszany górski (LMG); po roku 2003 wyróżniane są: las mieszany górski świeży (LMGśw) i rzadziej występujący las mieszany górski wilgotny (LMGw). Gleby - najczęściej: brunatne kwaśne, brunatne bielicowe, rdzawe brunatne; często odmiany gruntowoglejowej; rzadziej rędziny i pararędziny; wytworzone z pokryw gliniastych, pylastych, rzadziej z pylastych glin deluwialnych; na podłożu skał w krainie Sudeckiej głównie granitach, gnejsach oraz łupkach łyszczykowych; a w krainie Karpackiej piaskowców, łupków i zlepieńców istebniańskich magurskich, ciężkowickic i innych. Próchnica mull, rzadko moder-mull. Drzewostan buduje najczęściej świerk I-III kl. bonitacji; rzadziej jodła i buk II-IV kl. bonitacji; w kórym domieszkę stanowią: modrzew, jawor, lipa i osika; a w świerczynach także jodła i buk. Dolnej warstwy drzewostanu brak; podszyt słabo często silnie rozwinięty tworzą jarzębina, suchodrzew, bez koralowy. Gatunki różnicujące to m.in.: jeżyny Rubus sp., poziewniki Galeopsis sp., i przenęt purpurowy Prenanthes purpurea; zaś w LMGw tojeść gajowa Lysumachia nemorum i zachyłka oszczepowata Phegopteris coonnectillis. Gatunki częste to m.in.: konwalijka majowa Maianthemum bifolium, sałatnik leśny Mycelis muralis, trzcinnik leśny Calamagrostis arundinacea. W roku 2010 siedliska "las mieszany górski" zajmowały na terenach w zarządzie Lasów Państwowych obszar ponad 132 tys. ha (1,9% pow.). Małe obszary LMG są krainie Śląskiej m.in. mezoregionie Ślęży (V.10) i Płaskowyżu Głubczyckiego (V.15), w Małopolskiej w mezoregionie Łysogórskim (VI.24); a większe m.in. w krainie Sudeckiej w mezoregionie Gór Izerskich i Karkonoszy (VII.2) i Masywu Śnieżnika (VII.11); a w Karpackiej w mezoregionach Beskidu Śląskiego i Małego (VIII.6) oraz Beskidu Żywieckiego (VIII.7).

Zobacz więcej...
Kontakt

Szybki kontakt