Lasy Państwowe
Logo Encyklopedii Leśnej
L
Ilość znalezionych haseł: 426

Siedliskoznawstwo leśne

Lasy Doliny Gwdy i Równiny Wałeckiej

(siedliskoznawstwo leśne), a) Puszcza Drawska i Lasy pojezierza Wałec-kiego na pograniczu płd.- wsch. cz. województwa zachodniopomorskiego i płn. cz. woj. Wielkopolskiego Za DOL Puszcza Drawska uznano obszar ograniczony od północy jeziorem Lubie a od połu-dnia rzeką Noteć. Za granice zachodnią tereny przyjęto Pławno- Recz- Ińsko- Za granice wschodnią Mirosławiec - dr 177 – Tuczno- Człopa - tereny przyjęto W przyjętych granicach jest to obszar o powierzchni …….. km2, z czego …% zajmują lasy. Wśród gruntów uznanych za lasy i tereny seminaturalne około ……% to lasy mieszane. Lasy iglaste zajmują ………..%, liściaste ….% a pozostałe …..%. Na omawianym terenie ….% lasów jest w zarządzie LP i znajdują się w granicach Lasy państwowe są w zarządzie RDLP b) Lasy Doliny Gwdy i Równiny Wałeckiej Obszary leśne na pograniczu województw zachodnio-pomorskiego, pomorskiego i wielkopolskiego. W przyjętych granicach jest to obszar o powierzchni …….. km2, z czego …% zajmują lasy. Wśród gruntów uznanych za lasy i tereny seminaturalne około ……% to lasy mieszane. Lasy iglaste zajmują ………..%, liściaste ….% a pozostałe …..%. Na omawianym terenie ….% lasów jest w zarządzie nadleśnictw: Szczecinek (obręby Wierzchowo i Dyminek), Czarne Człuchowskie (obręby Międzyborz i Czarne), Okonek (obręby Lędyczek i Okonek), Jastrowie (obręb Jastrowie), Lipka (obręb Radawnica), Płytnica (obręb Płytnica), Złotów (obręb Krajenka), Zdrojowa Góra (obręby Skórka i Zdrojowa Góra ), Kaczory (obręby Kaczory i Grabówno).

Zobacz więcej...
Kontakt

Szybki kontakt