Lasy Państwowe
Logo Encyklopedii Leśnej
N
Ilość znalezionych haseł: 364

Ergonomia w leśnictwie

negatywne aspekty komputeryzacji

(ergonomia w leśnictwie), do negatywnych aspektów komputeryzacji zaliczymy, m in.: - swego rodzaju "uzależnienie" od komputerów, powodujące wykonywanie nawet prostych czynności przy  pomocy minikomputera i stosowanie tych technik tam gdzie nie jest to konieczne czy uzasadnione (np.  obliczanie prostych działań arytmetycznych nie w pamięci ale na komputerze, itp.);- zmiana więzi społecznych, sposobów porozumiewania się, polegająca na większej indywidualizacji pracy, preferowaniu porozumiewania się za pomocą terminali, faxów, poczty elektronicznej bez osobistych  kontaktów interpersonalnych;- powstawanie barier psychologicznych pracowników, obaw i lęków (przede wszystkim osób starszych wiekiem) przed ujawnieniem własnych braków na temat obsługi komputera, obaw przed uszkodzeniem drogiego sprzętu, obaw przed konkurencyjnością osób, które potrafią posługiwać się komputerem;- występowanie pewnego rodzaju izolacji człowieka, redukowanie konieczności porozumiewania się, poczucie sztuczności, odrealnienia, mówiąc ogólniej dehumanizację pracy ludzkiej;- możliwość olbrzymiej kontroli człowieka jako jednostki, umożliwienie centralizacji decyzji o człowieku z jej negatywnymi skutkami (np. PESEL, NIP, bazy danych osobowych, itp);- negatywne działanie promieniowania na stan zdrowia operatorów, ograniczanie ich sprawności ruchowej poprzez wielogodzinne przebywanie bez ruchu w pozycji siedzącej.

Zobacz więcej...
Kontakt

Szybki kontakt