Lasy Państwowe
Logo Encyklopedii Leśnej
N
Ilość znalezionych haseł: 364

Środowiskowe zagrożenia drzew i drzewostanów

nadmiar wody

(Ekologia lasu, środowiskowe zagrożenia drzew i drzewostanów), nadmiar wody, wynikający czy to z podniesienia poziomu wody gruntowej czy też zalania terenu przez wody powierzchniowe, działa szkodliwie zarówno na glebę, jak i na drzewa. Głównym mechanizmem zamierania drzew w tych warunkach jest niedotlenienie (hipoksja), które wywołuje rodzaj suszy fizjologicznej. Korzenie bowiem nie mogą oddychać z braku tlenu, w następstwie czego nie wytwarzają energii niezbędnej do pobierania wody. Paradoksalnie więc, z nadmiaru wody drzewa stopniowo usychają. W warunkach niedotlenienia powstają również w glebie substancje działające toksycznie na korzenie oraz uaktywniają się niektóre patogeny, zwłaszcza grzyby z rodzaju Phytophthora. W następstwie tego system korzeniowy drzewa podlega stopniowej redukcji i degeneracji. Obserwuje się zakłócenia fotosyntezy, odżywiania mineralnego i aktywności hormonalnej. Zostaje zahamowany rozwój organów generatywnych i wegetatywnych. Jeśli stan taki trwa dłużej - drzewo ginie. Bardzo młode i bardzo stare drzewa są wrażliwsze niż drzewa w średnim wieku. Najbardziej szkodliwie działa na drzewa zalanie ich systemów korzeniowych przez wodę stagnującą. Nie ma gatunku drzewa, który by zniósł takie zalanie przez czas dłuższy niż kilka tygodni. Woda przepływająca zawiera więcej tlenu i z tego względu przez niektóre gatunki drzewiaste jest tolerowana.

Zobacz więcej...
Kontakt

Szybki kontakt