Lasy Państwowe
Logo Encyklopedii Leśnej
P
Ilość znalezionych haseł: 1857

Historia i tradycja leśna

Pacyński Antoni

(historia i tradycja leśna), Antoni Pacyński urodził się 1 kwietnia 1883 roku w Bugaju koło Miłosławia, w powiecie wrzesińskim. Studiował w Akademii Leśnej w Tharandcie w latach 1904–1907. Po studiach przez dwa lata był adiunktem i kontrolerem lasów w dobrach pełkińskich Jerzego i Witolda Czartoryskich koło Jarosławia, a następnie nadleśniczym i pełnomocnikiem dóbr należących do Jadwigi Czartoryskiej w Konarzewie pod Poznaniem. Jako jeden z pierwszych w Wielkopolsce zastosował system bezzrębowy w lasach sosnowych i sosnowo-dębowych. Szkolił też gajowych na bezpłatnych kursach organizowanych przez Władysława Zamoyskiego w Kórniku. W czasie I. wojny światowej należał do tajnej organizacji „Obrona Narodu” i brał udział w przygotowaniach do organizacji przyszłej polskiej administracji leśnej. W grudniu 1918 został naczelnikiem Wydziału Leśnictwa w Ministerstwie byłej Dzielnicy Pruskiej w Poznaniu, zaś w latach 1919-1920 współpracował z Józefem Rivolim i Bronisławem Niklewskim przy organizacji Sekcji Leśnej Wydziału Rolniczo-Leśnego Uniwersytetu Poznańskiego. W latach 1922-1925 pełnił funkcję dyrektora Dyrekcji Lasów Państwowych w Poznaniu, wykładając jednocześnie historię leśnictwa i literaturę leśną na Wydziale Rolniczo-Leśnym UP. We wrześniu 1925 został naczelnikiem fundacji „Zakłady Kórnickie”. W latach międzywojennych pełnił także funkcję wiceprezesa Zarządu Głównego Związku Pracowników Leśnych. W początkach września 1939 wyjechał w Lubelskie, zabierając cenne dokumenty, dotyczące działalności konspiracyjnej Polaków przed I wojny światowej i w czasie Powstania Wielkopolskiego. Po ustaniu działań wojennych, pomimo ostrzeżeń wrócił do Kórnika, aby bronić interesów Fundacji, której dobrami zarządzał. Wkrótce po powrocie został aresztowany przez Gestapo i wraz z innymi 14 zakładnikami rozstrzelany 20 października 1939 roku w publicznej egzekucji na rynku w Kórniku.

Zobacz więcej...
Kontakt

Szybki kontakt