Lasy Państwowe
Logo Encyklopedii Leśnej
P
Ilość znalezionych haseł: 1857

Prawne podstawy wycinki drzew

przesadzenie drzew lub krzewów

(Arborystyka, prawne podstawy wycinki drzew), jeden z ze sposobów usunięcia drzewa z konkretnego miejsca, w wyniku często skomplikowanych działań technicznych, polegających na: wykopaniu drzewa wraz z częścią sytemu korzeniowego, przeniesieniu - przewiezieniu w inne, docelowe miejsce posadzenia i umiejscowieniu drzewa wraz z bryłą korzeniową w przygotowanym miejscu. Zabieg stosowany jest w sytuacjach gdy obecne umiejscowienie drzewa koliduje z projektowanym nowym zagospodarowaniem terenu. Od strony technologicznej istnieje możliwość przesadzania nawet bardzo dużych drzew. Im większe i starsze drzewo będziemy chcieli przesadzić tym większe będą koszty, bardziej skomlikowana technika wykonania oraz większe ryzyko nieprzyjęcia się rośliny na na nowym miejscu. Przesadzenie dojrzałego, w pełni ukształtowanego drzewa, przy zastosowaniu dostępnych przesadzarek wiąże się z silnym ograniczaniem systemu korzeniowego. Taki sposób przesadzania wymusza adekwatną redukcję korony w celu zarówno jej odciążenia jak również zbilansowania gospodarki wodnej. Na przesadzenie drzew wymagane jest zezwolenie administracyjne wydawane przez urząd gminy na podstawie przepisów art. 83 ust. 3 ustawy o ochronie przyrody - 'Wydanie zezwolenia, (na usunięcie drzew lub krzewów), może być uzależnione od przesadzenia drzew lub krzewów w miejsce wskazane przez wydającego zezwolenie albo zastąpienia ich innymi drzewami lub krzewami, w liczbie nie mniejszej niż liczba usuwanych drzew lub krzewów' . Przesadzania drzew w ww podanym znaczeniu nie nalezy mylić z przesadzeniem rośliny pozyskanej w szkółce.

Zobacz więcej...
Kontakt

Szybki kontakt