Lasy Państwowe
Logo Encyklopedii Leśnej
P
Ilość znalezionych haseł: 1857

Pielęgnowanie drzew

przyrost roczny

(Arborystyka, pielęgnowanie drzew), przyrost roczny jest warstwą komórek ksylemu wytworzoną w ciągu okresu wegetacyjnego w wyniku działalności komórek merystematycznych miazgi. W pielęgnacji drzew analizy liczby i szerokości słojów rocznych wykorzystywane są w diagnostyce żywotności. W obrębie słoja można wyróżnić dwie strefy: wczesną (wytworzoną wiosną) i późną (wytworzoną w drugiej połowie okresu wegetacyjnego). Strefę wczesną tworzą elementy o dużym świetle, służące przede wszystkim do przewodzenia wody. Powstające później drewno letnie, zbudowane z elementów o grubych ściankach i wąskim świetle, pełni głównie funkcje mechaniczne. Wyraźna granica pomiędzy drewnem późnym roku poprzedniego a drewnem wczesnym roku następnego, jaką obserwować można u drzew iglastych, a spośród liściastych u pierścieniowo-naczyniowych, pozwala na łatwe zliczenie liczby słojów oraz pomiar ich szerokości. W strefie umiarkowanej w ciągu jednego sezonu wegetacyjnego powstaje zazwyczaj jeden słój. Czasem dochodzi jednak do pewnych anomalii polegających na tym, że słoje roczne w efekcie występowania skrajnie niekorzystnych warunków klimatycznych w całym okresie wegetacji lub uszkodzenia aparatu asymilacyjnego w wyniku pożarów i żerów owadzich nie powstają w ogóle albo wykształcają się jedynie na pewnej części pnia. Inne problemy utrudniające analizę przyrostów to występowanie słojów pozornych, w sytuacji gdy drzewo w ciągu jednego okresu wegetacyjnego parokrotnie wytworzy nowe ulistnienie (np. w efekcie żerów owadzich). Niedobór materiałów odżywczych (produktów asymilacji), które zatrzymywane są w strefie korony, spowodować może również powstawanie tzw. słojów zanikających, obserwowanych jedynie w górnej części pnia.

Zobacz więcej...
Kontakt

Szybki kontakt