Lasy Państwowe
Logo Encyklopedii Leśnej
P
Ilość znalezionych haseł: 1857

Dendrometria

pasek relaskopu

(dendrometria), nie chodzi tutaj o pasek skórzany za pomocą którego można relaskop zawiesić na ramieniu. Naprawdę opis dotyczy paru pasków widocznych na skali relaskopu. Paski te spełniają taką samą rolę w relaskopie jak szczerbinka w listewce. Celując na pierśnicę drzewa dokonujemy projekcji pewnego kąta czyli sprawdzamy czy drzewo spełnia warunek Bitterlicha. Na rysunku zobaczyć można, że szerokość paska nie jest stała. Trzeba pamiętać, że cała skala relaskopu umieszczona jest na bębnie, który umożliwia obserwację różnej części skali w zależności od kąta pionowego celowania. Najszerszą, środkową, część paska obserwator widzi kiedy celuje poziomo. Im większy jest kąt pionowy celowania (w górę lub w dół) tym węższą cześć paska obserwujemy. Dzięki temu, kiedy stanowisku zakładane jest na stoku, relaskop dokonuje redukcji wyników określania powierzchni do poziomu. Tych pasków w relaskopie jest kilka. Ważne przy pomiarze powierzchni przekroju są paski białe oznaczone cyfrą 1 (kiedy porównujemy przy celowaniu pierśnicę z szerokością tego paska to stała relaskopu wynosi 1), lub 2 (odpowiednio – stała równa 2) . Można również uzyskać stała równą cztery – w tym celu należy wykorzystać łącznie szerokość paska białego z „jedynką” i przylegające do niego cztery wąskie paski przylegające ze strony lewej w kolejności czarny-biały-czarny-biały. Razem jest ich zatem pięć. Inne paski widoczne na skali relaskopu mają znaczenie przy pomiarze wysokości i przy pomiarze odległości.

Zobacz więcej...
Kontakt

Szybki kontakt