Lasy Państwowe
Logo Encyklopedii Leśnej
P
Ilość znalezionych haseł: 1857

Siedliskoznawstwo leśne

Puszcza Bolimowska

(siedliskoznawstwo leśne), Puszcza Bolimowska leży w środkowej Polsce, na pograniczu województwa łódzkiego i mazowieckiego. Powierzchnia jej podawana w literaturze szacowana jest na 10-18 tys. ha. Obszar ten opisany jest miedzy innymi w publikacjach Zaręby (1986), Olaczka (1999), Jakubowskiej-Gabary i in.(2002), Herza (2011). Ogólne informacje o granicach tej puszczy podaje Herz (2011), według którego jest to obszar o długości 25 km (od Skierniewic w stronę Warszawy) i przeciętnej szerokości do 10 km, o powierzchni 10 tys. ha; położony między Nieborowem, Skierniewicami, Radziwiłłowem i Bolimowem. Za współczesny obszar Puszczy Bolimowskiej (inna możliwa do przyjęcia nazwa to Puszcza Rawska) należy uznać tereny dawnych puszcz Bolimowskiej, Wiskickiej i Korabiewskiej; teren określony przez miejscowości : Nieborów – Bolimów – Miedniewice - Żyrardów - Korabiewice - Wędrogów (przy trasie nr 8) – Kamion - obrzeża Skierniewic - Nieborów. Na obszarze P. Bolimowskiej jest kilka rezerwatów przyrody. Jej obszar pokrywa się w znacznej części z terenem Bolimowskiego Parku Krajobrazoweg (pow. ogólna 22063 ha, w tym 11993 ha (54%) lasów. oraz obszar Natura 2000 PLH 100028 Polany Puszczy Bolimowskie. Jest to obszar o dużych walorach przyrodniczych i krajobrazowych, bardzo istotny w krajobrazie zachodniego Mazowsza stanowiący ważny teren w korytarzu ekologicznym. W przedstawionych granicach jest to obszar o powierzchni około 35 tys. ha, z czego ponad 52% zajmują lasy. Na omawianym terenie większość lasów jest w zarządzie LP nadleśnictw: Skierniewice (obręb Skierniewice), Radziwiłłów i Grójec (obręb Skuły - (małe kompleksy w płd.-wch. części puszczy).

Zobacz więcej...

Siedliskoznawstwo leśne

Puszcza Borecka

(siedliskoznawstwo leśne), Puszcza Borecka leży w północno-wschodniej Polsce, na Pojezierzu Ełckim, na terenie województwa warmińsko-mazurskiego w granicach gmin Kruklanki, Kowale Oleckie, Gołdap oraz Pozedrze. Ogólna powierzchnia tej puszczy podawana w literaturze szacowana jest na 18-23 tys. ha. W ujęciu historycznym obszar ten krótko opisał Zaręba (Zaręba, 1986). Za współczesny obszar puszczy uznać należy w szczególności trzy większe kompleksy w okolicach Kruklanek. W granicach największego – w jego cz. wschodniej są miejscowość Czerwony Dwór i Borki; w kolejnym, leżącym na zachód od poprzedniego, są lasy położone na północ od jez. Gołdapiwo, a trzecim – najmniejszym, lasy pomiędzy miejscowościami Kierzki i Boćwinka. Współczesne granice w Puszczy Boreckiej wyznaczają miejscowości: Piłaki Wielkie - Grodzisko – Boćwinka – Dunajek - Zawady Oleckie - Rogajny - Jelonek – Orłowo – Możdżany – wch. i płn. obrzeża Jez. Gołdopiwo – Przerwanki – wsch. obrzeża Jez. Wilkus – Kuty - Piłaki Wielkie. W wymienionych granicach nie leży jest Jez. Gołdapiwo. Opisywany teren pokrywa się w znacznym stopniu z terenami obszarów Natura PLH 280016 Ostoja Borecka oraz PLB 280006 Puszcza Borecka ; o W przyjętych granicach jest to obszar o powierzchni 25 000 ha, z czego …% zajmują lasy. Na omawianym terenie ….% lasów jest w zarządzie RDLP Białystok nadleśnictw Borki (obręb Przerwanki i Borki ), Czerwony Dwór (obręb Czerwony Dwór) oraz Olecko (do Puszczy Boreckiej zaliczono małą część obrębu Jucha I). Nazwa na mapie 'Polska mapa krajobrazowa' terenów leśnych w płn.-wsch. części województwa mazursko-warmińskiego, na płn. wch. od Gizycka

Zobacz więcej...
Kontakt

Szybki kontakt