Lasy Państwowe
Logo Encyklopedii Leśnej
P
Ilość znalezionych haseł: 1857

Siedliskoznawstwo leśne

Puszcza Wkrzańska

(siedliskoznawstwo leśne), Puszcza Wkrzańska (Bory Wkrzańskie) położona jest w północno-zachodniej Polsce, na pograniczu Polski i Niemiec. W granicach Polski jest obszar po lewej stronie Odry pomiędzy granicą państwa a Szczecinem i Zalewem Szczecińskim, w województwie zachodniopomorskim w powiecie polickim oraz w małej części w na płn.-zach.obrzeżach Szczecina. Nazwa puszczy pochodzi od rzeki Wkra, która płynie na terenie niemieckiej części puszczy. Współczesny obszar leśny Puszczy Wkrzańskiej w granicach Polski, to tereny położone na zachód od Szczecina wyznaczone przez miejscowości: Nowe Warpno – Trzebież – Police – Tanowo - obrzeża Szczecina – Dobra – Stolec - granica państwa - Nowe Warpno. W tych granicach P. Wkrzańskiej jest jezioro Świdwie, które graniczy z jej lasami od południa. W opisanych granicach jest to obszar* o powierzchni około 30 tys. ha; gdzie 24 tys. ha (80%) zajmują lasy, wśród których ponad 15 tys. ha (65%) to drzewostany iglaste - sosnowe. Ponad 90% terenów leśnych jest w zarządzie Nadleśnictwa Trzebież. Puszcza Wkrzańska to interesujący obszar przyrodniczy, na którym są między innymi dwa obszary Natura 2000 - Ostoja Wkrzańska oraz Jezioro Świdwie ; a także rezerwaty przyrody. Puszcza jest w granicach LKP Puszcze Szczecińskie. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- * w latach 80. XX wieku Zaręba (1986) powierzchnię ogólna Puszczy Wkrzańskiej szacował na 155 tys. ha, z tego 50 tys. ha w Polsce

Zobacz więcej...
Kontakt

Szybki kontakt