Lasy Państwowe
Logo Encyklopedii Leśnej
P
Ilość znalezionych haseł: 1857

Hydrologia

piezometr

(inżynieria leśna, hydrologia), urządzenie, w hydrogeologii najczęściej małośrednicowy otwór, służące do pomiaru wysokości ciśnienia piezometrycznego w określonym punkcie warstwy wodonośnej (a tym samym wysokości hydraulicznej). Pomiar polega bądź na pomiarze ciśnienia p i przeliczeniu go na wysokość ciśnienia p/jako składowej wysokości hydraulicznej, bądź na bezpośrednim pomiarze wysokości hydraulicznej (a więc rzędnej zwierciadła), jeśli dotyczy to zwykłych, niezmineralizowanych wód podziemnych. Piezometr, obok małej średnicy (dla zachowania małej bezwładności przy rejestrowaniu zmian ciśnienia w warstwie), powinien ujmować warstwę przez dno lub filtrem o małej długości części czynnej, dla zagwarantowania możliwości odnoszenia pomiaru do określonego punktu w warstwie. Pomiar w studniach obserwacyjnych niespełniających wymienionych dla p. warunków jest przybliżony ze względu na wydłużenie czasu stabilizacji ciśnienia w otworze (wpływ pojemności kolumny o dużej średnicy) oraz ze względu na swego rodzaju uśrednienie wartości ciśnienia miarodajnych dla punktów w warstwie wzdłuż części roboczej filtru, wartości zafałszowanych pionowymi przepływami śródwarstwowymi w tej strefie. W praktyce hydrogeologicznej dopuszcza się stosowanie nazwy piezometr dla wszystkich otworów obserwacyjnych umożliwiających pomiar stanu zwierciadła wody podziemnej.ang. piezometer, observation well

Zobacz więcej...

Las jako zjawisko geograficzne

piętro kosodrzewiny

(Ekologia lasu, las jako zjawisko geograficzne), zaczyna się powyżej górnej granicy lasu, lecz trudno ściśle ustalić dolną jego linię, gdyż sosna kosówka pojawia się już pod okapem rozluźnionej świerczyny i w formie języków schodzi niżej wszędzie tam, gdzie las wysokopienny został zepchnięty w dół przez wiatry lub lawiny śnieżne. Początkowo płaty kosodrzewiny przetkane są karłowatymi świerkami, tzw. krzywulcami, potem nieco wyżej panują samodzielnie, tworząc większe lub mniejsze skupiska bądź płożąc się tuż przy ziemi, bądź podnosząc swe elastyczne pędy do kilkumetrowej nawet wysokości w kotlinach lub innych zacisznych stanowiskach Piętro kosodrzewiny występuje na terenie naszych Karpat w Tatrach oraz na Babiej Górze i Pilsku (Beskidy), a także w Sudetach. W Bieszczadach, gdzie brak kosodrzewiny, jej miejsce zajmuje olsza zielona. Kosodrzewina ma ogromne znaczenie dla niżej położonych pięter leśnych, bowiem zwarte jej płaty o elastycznych pędach wiążą duże masy śniegu zakumulowane przez długi okres zimowy, trwający często ponad pół roku na wierzchołkach gór, nie pozwalając na zsuwy i lawiny zagrażające bezpieczeństwu lasu. Zniszczenie piętra kosodrzewu w wyższych położeniach w celu powiększenia hal dla owiec doprowadzało przeważnie do znacznego obniżenia górnej granicy lasu i istniejącego obecnie dużego zagrożenia lawinowego. Górna granica piętra kosodrzewiny leży w naszych górach na wysokości 1450 do 1800 m n.p.m.

Zobacz więcej...
Kontakt

Szybki kontakt