Lasy Państwowe
Logo Encyklopedii Leśnej
P
Ilość znalezionych haseł: 1857

Oprogramowanie i sprzęt

portal korporacyjny

(informatyka w leśnictwie, oprogramowanie i sprzęt), portale spełniają ważną rolę w strukturze firmy. Ich zadaniem jest ułatwienie dostępu do zorganizowanych i personalizowanych informacji nie ograniczających się tylko do komunikatów firmowych. Portal korporacyjny jest bramą do informacji istotnych w danym przedsiębiorstwie, choć nie musi się do nich ograniczać. Cechy portalu korporacyjnego: Format informacji dostępnych dzięki portalowi jest znacznie bardziej zróżnicowany niż ma to miejsce w przypadku portalu internetowego, on bowiem integruje dane m.in. z relacyjnych i sieciowych baz danych, dużych systemów komputerowych, a także rozbudowanych systemów planowania. Portal korporacyjny to przede wszystkim uporządkowane informacje. W przeciwieństwie do jego internetowego odpowiednika wyszukiwarka nie stanowi centralnego elementu portalu, a często jest on jej pozbawiony. Korzystanie z wyszukiwarki wymusza na użytkownikach formułowanie skomplikowanych zapytań, które w rezultacie mogą przynieść nadmiar odpowiedzi, często nie związanych z poszukiwanym tematem. Każdy użytkownik ma możliwość spersonalizowania widoku. Portal korporacyjny to spora ilość wyłącznie istotnych informacji. Niemniej jednak sam portal ich nie gromadzi. Systemy zarządzania dokumentami i bazy danych nie stanowią części portalu. Portal jedynie integruje ich zawartość, aby umożliwić przystępny do niej dostęp. W ten sposób możliwe jest przedstawienie danych z każdego rodzaju aplikacji (internetowych, biurowych i innych) w jednym okienku przeglądarki. Portal korporacyjny pozwala na katalogowanie nowych typów informacji – adaptowanie istniejących rozproszonych infrastruktur, a także standardowych protokołów obowiązujących w Internecie. Portal korporacyjny to zestawienie zawsze bieżących danych. Cały proces aktualizacji odbywa się automatycznie bez ingerencji ze strony człowieka. Portal korporacyjny jest bezpieczny. Dostęp do informacji jest zróżnicowany w zależności od zajmowanego stanowiska lub przydzielonych przywilejów. Dostęp do samego portalu może być (i zazwyczaj jest) zabezpieczony mechanizmami autoryzacji. Integracja wszystkich danych i aplikacji w przedsiębiorstwie przez udostępnianie ich użytkownikom (np. pracownikom firmy, firmom partnerskim, klientom) za pośrednictwem jednego wspólnego interfejsu. Celem jest umożliwienie łatwego i szybkiego dostępu do tych informacji, które są potrzebne pracownikom do wykonywania ich obowiązków, a przez to usprawnienie procesów biznesowych, zwiększenie efektywności pracy i trafności podejmowanych decyzji.

Zobacz więcej...
Kontakt

Szybki kontakt