Lasy Państwowe
Logo Encyklopedii Leśnej
P
Ilość znalezionych haseł: 1857

Hydrologia

pozwolenie wodnoprawne

(inżynieria leśna, hydrologia), pozwolenie wodnoprawne jest konstytucyjnym aktem administracyjnym wydawanym przez organy gospodarki wodnej na szczególne korzystanie z wód w zakresie: eksploatacji urządzeń wodnych, urządzeń służących do ujmowania wód podziemnych, oczyszczania ścieków, gospodarowania wodą w zlewniach i prowadzenia robót budowlanych w dziedzinie gospodarki wodnej, odwodnień budowli i zakładów górniczych. Pozwolenie wodnoprawne stanowi także uzgodnienie miejsca ujęcia wód podziemnych. Jest wydawane na podstawie operatu wodnoprawnego na czas oznaczony i podlega cofnięciu lub ograniczeniu bez odszkodowania w przypadku niespełnienia określonych w nim warunków przez użytkownika ujęcia. Wydanie, cofnięcie lub ograniczenie pozwolenie wodnoprawne jest wydawane przez organ administracji państwowej w postępowaniu nazywanym rozprawą wodnoprawną. W pozwoleniu wodnoprawnym określa się dopuszczalne natężenie i ograniczenia poboru, a w przypadku zrzutu ścieków – ich stan, skład chemiczny i dopuszczalny ładunek zanieczyszczeń. W pozwoleniu wodnoprawnym może być określone zobowiązanie dla użytkownika do określonego sposobu gospodarowania wodą. Pozwolenie wodnoprawne może uzyskać zarówno osoba fizyczna, jak i podmiot gospodarczy. Pozwolenia wodnoprawnego. nie wymaga: wykonywanie urządzeń wodnych do poboru wód podziemnych na potrzeby zwykłego korzystania z wód z ujęć o głębokości do 30 m, pobór wód powierzchniowych i podziemnych w ilości poniżej 5 m3/d, a także wykonywanie otworów wiertniczych do badań sejsmicznych przy użyciu płuczki wodnej.ang. water exploitation permission

Zobacz więcej...
Kontakt

Szybki kontakt