Lasy Państwowe
Logo Encyklopedii Leśnej
P
Ilość znalezionych haseł: 1857

Podstawowe pojęcia z zakresu ekologii

produkcja wtórna

(ekologia lasu, podstawowe pojęcia z zakresu ekologii), szybkość magazynowania energii (lub materii) w tkankach heterotrofów. Określa ilość energii lub materii wytwarzanej na poziomie troficznym roślinożerców, drapieżników i saprofagów w jednostce czasu. Organizmy te przyswajają wyprodukowaną przez autotrofy materię organiczną i wykorzystują ją na własne potrzeby metaboliczne. Wykorzystanie biomasy i energii przez kolejnych konsumentów jest niepełne. Wynika to z różnej wydajności przyswajania pokarmu przez poszczególne grupy heterotrofów, np. roślinożercy na ogół przyswajają kilkanaście procent energii zawartej w pobranym pokarmie, a mięsożercy 30–50%. Łabno G. (2006): Ekologia. Słownik encyklopedyczny. Wydawnictwo Europa, Wrocław. (ekologia lasu, podstawowe pojęcia z zakresu ekologii), produkcję wtórną definiuje się jako szybkość wytwarzania biomasy przez organizmy heterotroficzne. Heterotrofami nazywamy te organizmy, które energię niezbędną do życia czerpią z pobieranych z otoczenia wysokoenergetycznych związków organicznych. Wielkość produkcji wtórnej jest bardzo silnie zależna od produkcji pierwotnej. Ogólnie można powiedzie, że w łańcuchu troficznym typu spasanego część produkcji wtórnej oparta wprost na konsumpcji żywej biomasy producentów jest o rząd wielkości mniejsza od produkcji pierwotnej stanowiącej podstawę piramidy troficznej. Mackenzie A., Ball A.S., Virdee S.R. (2005): Ekologia. Krótkie wykłady. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

Zobacz więcej...
Kontakt

Szybki kontakt