Lasy Państwowe
Logo Encyklopedii Leśnej
P
Ilość znalezionych haseł: 1857

Oprogramowanie i sprzęt

protokoły uwierzytelniania

(informatyka w leśnictwie, oprogramowanie i sprzęt), uwierzytelnianie jest podstawowym elementem zabezpieczeń systemu. Umożliwia potwierdzenie tożsamości każdego użytkownika próbującego zalogować się do domeny lub uzyskać dostęp do zasobów sieciowych. W systemach z rodziny Windows Server 2003 uwierzytelnianie pozwala na rejestrację uproszczoną we wszystkich zasobach sieciowych. Dzięki funkcji rejestracji uproszczonej użytkownik loguje się w domenie tylko jeden raz, używając do tego celu jednego hasła lub jednej karty inteligentnej, po czym jest automatycznie uwierzytelniany na każdym komputerze należącym do domeny. Typy uwierzytelniania: W czasie próby uwierzytelnienia użytkownika mogą być wykorzystywane różne standardowe typy uwierzytelniania, w zależności od istniejących czynników. W tabeli poniżej zestawiono typy uwierzytelniania obsługiwane w systemach z rodziny Windows Server 2003. - Uwierzytelnianie Kerberos V5 -Protokół używany podczas interakcyjnego logowania przy użyciu hasła lub karty inteligentnej. Jest to również domyślna metoda uwierzytelniania sieciowego dla usług. - Uwierzytelnianie SSL/TLS - Protokół używany wtedy, gdy użytkownik usiłuje uzyskać dostęp do zabezpieczonego serwera sieci Web. - Uwierzytelnianie NTLM - Protokół stosowany w przypadku, gdy klient lub serwer korzystają z poprzednich wersji systemu Windows. - Uwierzytelnianie szyfrowane - Podczas uwierzytelniania szyfrowanego poświadczenia są przesyłane za pośrednictwem sieci jako element mieszany przy użyciu algorytmu MD5 lub jako skrót wiadomości. - Uwierzytelnianie paszportu - Uwierzytelnianie paszportu to usługa uwierzytelniania użytkowników, która oferuje funkcję rejestracji uproszczonej.

Zobacz więcej...
Kontakt

Szybki kontakt