Lasy Państwowe
Logo Encyklopedii Leśnej
R
Ilość znalezionych haseł: 712

Drzewa i krzewy

rokitnik

(botanika leśna, drzewa i krzewy leśne), (Hippophaë) rodzaj z rodziny oliwnikowatych (Eleagnaceae) obejmujący 5 gatunków w Europie i Azji. W Polsce jeden gatunek. Rokitnik pospolity (Hippophaë rhamnoides L.). Krzew lub niskie drzewo do 10 m wysokości, często z licznymi odrostami korzeniowymi. Pędy cierniste, nieco kanciaste, o krótkich międzywęźlach oraz węzłach ustawionych po 2-3 blisko siebie, początkowo brązowe, w zimie popielate lub szare, gęsto pokryte małymi tarczkami. Pąki także pokryte tarczkami, kuliste, ciemnobrązowe, z 2-3 łuskami; zróżnicowane na liściowe - mniejsze oraz  kwiatowe – większe, przy czym męskie skupione w postaci krótkich i wzniesionych gron. Rdzeń brązowy. Liście równowąskie, do 8 cm długości, obustronnie pokryte tarczkowatymi włoskami, na brzegach podwinięte, z wierzchu szarozielone, pod spodem srebrzystobiałe. Roślina dwupienna. Kwiaty niepozorne, bezpłatkowe, żółtawe, rozwijają się przed liśćmi, w kwietniu. Owoce (nibypestkowce) kuliste lub elipsoidalne, pomarańczowe lub żółte, soczyste i kwaśne, długo po dojrzeniu utrzymują się na gałęziach. Występowanie – szeroki i porozrywany zasięg euroazjatycki; na południu - od północnej Hiszpanii po Morze Kaspijskie oraz od Tadżykistanu po Mongolię i wschodnie Chiny, na północy - wzdłuż wybrzeży morskich, od Anglii po Litwę oraz wokół Zatoki Botnickiej i na północny Norwegii. Gatunek zmienny i zróżnicowany na liczne podgatunki. W Polsce reprezentowany przez podgatunek typowy, którego naturalne stanowiska rozmieszczone są wzdłuż linii brzegowej Bałtyku, od Uznamu po ujście Wisły. Występuje na zboczach brzegów klifowych i na wydmach. Roślina pionierska, dobrze znosząca lekkie zasolenie podłoża, tworząca gęste zarośla i dobrze utrwalająca gleby narażone na erozję. Dzięki symbiozie korzeniowej z bakteriami wzbogaca jałową glebę w związki azotowe. Owoce zawierają dużo kwasów i są bogate w witaminy oraz karoten, a wyrabiane z nich syropy mają korzystny wpływ na fizyczną wydolność organizmu ludzkiego. W niektórych krajach gatunek ten uprawiany jest jako roślina sadownicza.

Zobacz więcej...
Kontakt

Szybki kontakt