Lasy Państwowe
Logo Encyklopedii Leśnej
R
Ilość znalezionych haseł: 712

Historia i tradycja leśna

Rybak Szczepan

(historia i tradycja leśna), Szczepan Rybak urodził się 6 XII 1908 r. w Wesołej pod Kępnem. Był synem Stanisława, leśnika i Rozalii z d. Błaszczyk. Po ukończeniu szkoły powszechnej w Zgorzelcu rozpoczął naukę zawodu leśnika w lasach majątku Siemianice pod Kępnem. Po ukończeniu praktyki pracował jako gajowy w tym majątku. W Iatach 1928-30 odbył zasadniczą służbę wojskową w 69 pp. Od 4 IV 1935 r. objął posadę gajowego w leśniczówce Janowo w pobliżu wsi Gułtowy, w lasach hr. Adolfa Bnińskiego (obecnie pow. Środa Wlkp., gmina Dominowo). W sierpniu 1939 r. został zmobilizowany do 69 pp jako dowódca drużyny w kompanii karabinów maszynowych. Brał udział w walkach nad Bzurą i w obronie Warszawy. W czasie walk był ciężko ranny. Przebywał w niemieckich szpitalach polowych, potem w Sochaczewie. Zwolniony wrócił do miejsca zamieszkania w końcu grudnia 1939 r. i został zatrudniony ponownie jako gajowy w leśniczówce Janowo. W początkach 1941r. nawiązał kontakty z plut. Wawrzyńcem Chałupką, który latem tego roku włączył go do miejscowej grupy konspiracyjnej. Jesienią 1941 r. został zaprzysiężony przez por. Alfreda Furmańskiego do ZWZ (pseudonim „Jeż”). W jego gajówce odbywały się liczne zebrania konspiracyjne, a nadto wykonywał szereg zadań związanych z łącznością konspiracyjną. W 1942 r. był szefem łączności konspiracyjnej w Obwodzie AK Środa Wlkp., a następnie kwatermistrzem. Na wniosek por. A. Furmańskiego dokonał reorganizacji grupy pracowników leśnych tak, aby składała się wyłącznie z żołnierzy AK. Od lata 1943 r. organizował placówkę odbioru zrzutów lotniczych, szyfrowaną „Proso 2" i przygotowywał kryjówki ziemne do przechowania broni zrzutowej. W tym okresie został awansowany do stopnia sierżanta i mianowany dowódcą wydzielonego plutonu AK w rejonie Janowa, stanowiącego trzon kadrowy placówki odbiorczej „Proso 2". 14 IX 1943 r. jako zastępca oficera zrzutowego przygotował plan rozmieszczenia placówki odbiorczej. Po północy 15 IX 1943 r. przyjęła ona zrzut typu „OW", dokonany przez brytyjską załogę, którą dowodził S/L Pitt, Nowozelandczyk. Kierował zbieraniem materiałów zrzutowych oraz zacieraniem śladów operacji. Następnego dnia po zrzucie uzyskał z posterunku policji niemieckiej w Nekli informacje o planowanej akcji pościgowej. Ostrzeżenia przekazał por. A. Furmańskiemu, po czym zbiegł z terenu akcji. Ukrywał się kolejno w Klonach, Wysławicach, Bagrowie, w Garbach. W kwietniu 1944 został przypadkowo aresztowany przez Gestapo. Po ciężkim śledztwie w Domu Żołnierza w Poznaniu osadzono go w obozie koncentracyjnym w Żabikowie, gdzie wyrokiem Policyjnego Sądu Doraźnego (Polizeistandgericht STAPO Posen) został skazany na karę śmierci. Rozstrzelany w zbiorowej egzekucji 19 I 1945 r.

Zobacz więcej...

Ptaki

rybitwa białoskrzydła

(zoologia leśna,ptaki), (łac. Chlidonias leucopterus, ang. White-winged Tern) ptak z rodziny Laridae (mewowate), rzędu Charadriiformes (siewkowe). Długość ciała 20-24 cm, rozpiętość skrzydeł 50-56 cm, masa ciała 55-80 g. Podobna do rybitwy czarnej, ale różni się od niej bardziej skontrastowanym ubarwieniem. W szacie godowej cały korpus oraz pokrywy podskrzydłowe czarne, a skrzydła jasnopopielate z białym przednim skrajem, ogon i kuper białe. Dziób i nogi ciemnoczerwone. Młode ptaki w porównaniu z rybitwą czarną mają jaśniejszy wierzch skrzydeł i brunatny grzbiet skontrastowany z białawym kuprem i ogonem. W Polsce gniazduje w bardzo zmiennej liczbie i wyłącznie na kilku stanowiskach (głównie nad Biebrzą i Narwią). Zamieszkuje bagienne doliny rzek i zarośnięte zbiorniki wodne. Gniazdo zakłada na wodzie (pływająca platforma z roślin). Gniazduje kolonijnie. W okresie V-VI składa 2-3 jaja, które wysiaduje samica na zmianę z samcem przez 18-20 dni. Zagniazdownik, pisklęta wykluwają się pokryte puchem i w razie niebezpieczeństwa są gotowe do opuszczenia gniazda. Wyprowadza jeden lęg w roku. Gatunek wędrowny, przeloty V i VIII-IX, zimuje w Afryce. Pożywienie: głównie owady i inne bezkręgowce. Liczebność w Polsce szacowana na 50-4500 par. Gatunek objęty ochroną ścisłą i dodatkowym zakazem fotografowania, filmowania i obserwacji mogących powodować płoszenie lub niepokojenie.

Zobacz więcej...
Kontakt

Szybki kontakt