Lasy Państwowe
Logo Encyklopedii Leśnej
S
Ilość znalezionych haseł: 1389

Elementy mineralogii, petrografii, geologii historycznej, geomorfologii

skały glinowo-żelaziste (boksyty, lateryty, ality)

(Gleboznawstwo leśne), Boksyt to skała osadowa chemiczna stanowiąca mieszaninę wodorotlenków glinu, z domieszkami tlenków i wodorotlenków żelaza, kwarcu, kaolinitu, węglanów. Stanowi utwór rezydualny wietrzenia laterytowego i alitowego skał bogatych w krzemionkę (np. granit, syenit) w klimacie gorącym i wilgotnym. W Polsce został stwierdzony w okolicach Nowej Słupii w Górach Świętokrzyskich oraz koło Nowej Rudy w Sudetach. Stanowi główną i bardzo ważną rudę glinu. Lateryt to skała osadowa chemiczna zbudowana z wodorotlenków glinu z dodatkiem wodorotlenków żelaza (goethytu i hematytu), czasem też kwarcu. Barwę ma najczęściej brunatnoczerwoną, czasem czerwoną, brunatną lub żółtą. Posiada strukturę pelitową lub aleurytową. Występuje powszechnie w Afryce i innych obszarach tropikalnych i subtropikalnych. W Polsce występuje sporadycznie jako pozostałość z trzeciorzędowego klimatu. Lateryty, w zależności od składu chemicznego, mogą być rudą glinu, żelaza, niklu, kobaltu i manganu. W krajach strefy ciepłej i gorącej odgrywa bardzo istotną rolę glebotwórczą, z którego powstają laterytowe gleby. Ality, to skały osadowe zbudowane główne z wodorotlenków glinu oraz żelaza. Prawie całkowicie pozbawione krzemionki. Powstają na skutek wietrzenia chemicznego skał w klimacie gorącym. Do alitów należą opisane wyżej boksyt i lateryt.

Zobacz więcej...
Kontakt

Szybki kontakt