Lasy Państwowe
Logo Encyklopedii Leśnej
S
Ilość znalezionych haseł: 1389

Historia i tradycja leśna

Soboczyński Feliks

(historia i tradycja leśna), Feliks Soboczyński urodził się 23 czerwca 1893 r. w Jedlcu, w powiecie pleszewskim. Do gimnazjum uczęszczał w Rogoźnie, gdzie był prezesem tajnej organizacji uczniowskiej – Towarzystwa im. Tomasza Zana. W latach 1911-1914 studiował w Akademii Leśnej w Tharandcie koło Drezna. Wcielony do wojska pruskiego brał udział w walkach na froncie zachodnim. W 1918 roku uczestniczył w Powstaniu Wielkopolskim jako członek sztabu frontu południowego, a następnie w wojnie polsko-sowieckiej 1920 r. Po demobilizacji objął stanowisko nadleśniczego Nadleśnictwa Zbiczno; później był także inspektorem DLP w Toruniu. Zagrożony aresztowaniem, wyjechał na początku okupacji do Warszawy. Wszedł w skład członkiem konspiracyjnej Rady Głównej Leśnictwa powołanej przez Teofila Lorkiewicza, przedwojennego dyrektora DLP w Toruniu. Po śmierci Lorkiewicza w początkach Powstania Warszawskiego przejął faktycznie jego obowiązki. Już w 1943 r. brał udział w pracach nad obsadą personalną i organizacją jednostek administracji lasów państwowych na przewidywanych, odzyskanych ziemiach polskich na północy i zachodzie. Po II wojnie światowej organizował dyrekcję lasów państwowych w Olsztynie i był jej pierwszym dyrektorem do 1949 r. Zwolniony ze stanowiska i aresztowany przez UB za szpiegostwo i współpracę z powojennym podziemiem, po uwolnieniu z więzienia w 1949 r. zamieszkał w Poznaniu. W 1956 r. wszedł w skład Rady Prymasowskiej, którą powołał po swym uwolnieniu kard. Stefan Wyszyński. Został zrehabilitowany w 1957 r. Zmarł w 1989 roku.

Zobacz więcej...

Ptaki

sokół wędrowny

(zoologia leśna,ptaki), (łac. Falco peregrinus, ang. Peregrine Falcon) ptak z rodziny Falconidae (sokołowate), rzędu Falconiformes (sokołowe). Długość ciała samca 38-45 cm, samicy 46-51 cm, rozpiętość skrzydeł samca 89-100 cm, samicy 104-113 cm, masa ciała 580-1300 g. Wierzch ciała stalowoszary, spód gęsto prążkowany. Na głowie czarny kaptur z szerokimi wąsami na policzkach. Brak wyraźnego dymorfizmu płciowego (płcie różnią się jedynie wielkością). W Polsce praktycznie wymarł w latach 60. ubiegłego wieku. Podjęte pod koniec XX w. akcje reintrodukcyjne, polegające na wypuszczaniu młodych sokołów wyhodowanych w niewoli oraz poprawa sytuacji w innych krajach zaowocowały pojawieniem się w Polsce ponownie kilkunastu par lęgowych. Spora część z nich gniazduje w dużych miastach (np. Warszawa, Włocławek, Toruń), pozostałe na terenach górskich (Sudety, Tatry, Pieniny). Gniazdo zakłada na skałach lub na budynkach. Przed załamaniem się liczebności znaczna część polskiej populacji związana była z obszarami leśnymi i gniazdowała na drzewach. W okresie V-VI składa 3-4 jaja, które wysiaduje samica na zmianę z samcem przez 29-32 dni. Wyprowadza jeden lęg w roku. W Polsce gatunek – wbrew nazwie – osiadły. Pożywienie: średniej wielkości ptaki. Liczebność w Polsce szacowana na 10-15 par. Gatunek objęty ochroną ścisłą, zakazem fotografowania, filmowania i obserwacji, mogących powodować płoszenie lub niepokojenie oraz ochroną strefową. Strefa ochrony całorocznej obejmuje promień do 200 metrów od gniazda, strefa ochrony okresowej obowiązująca od 1 stycznia do 31 lipca obejmuje promień do 500 metrów od gniazda.

Zobacz więcej...
Kontakt

Szybki kontakt