Lasy Państwowe
Logo Encyklopedii Leśnej
S
Ilość znalezionych haseł: 1389

Historia i tradycja leśna

Stryła Stanisław

(historia i tradycja leśna), Stanisław Stryła urodził się 23 III 1901 r. w Krasnymstawie w woj. lubelskim. Gimnazjum humanistyczne ukończył w Zamościu. W 1929 r. uzyskał tytuł inżyniera leśnictwa, a w 1937 r. stopień doktora nauk leśnych na Wydziale Rolniczo-Leśnym Uniwersytetu Poznańskiego. Stopień doktora habilitowanego nauk leśnych z zakresu mechanicznej technologii drewna również otrzymał na Wydziale Rolniczo-Leśnym UP w 1946 r. W latach 1927-1939 pracował w Katedrze Inżynierii Leśnej na Wydziale Rolniczo-Leśnym UP jako młodszy asystent, a później - starszy asystent, pod kierunkiem prof. Juliana Rafalskiego. Tematyka jego prac opublikowanych w tym czasie dotyczyła między innymi skurczliwości objętościowej drewna i zależności niektórych własności drewna sosnowego od położenia w strzale. Podczas okupacji pracował do 1941 r. na roli w powiecie Krasnystaw, następnie do 1943 r. był gajowym i leśniczym w lasach chłopskich. Równocześnie czynnie działał w ruchu oporu. W maju 1945 r. wrócił do Poznania i został zatrudniony w reaktywowanej Katedrze Inżynierii Leśnej Uniwersytetu Poznańskiego na stanowisku adiunkta. Od 1945 r. prowadził wykłady z mechanicznej technologii drewna. Po śmierci profesora Rafalskiego (23 XI 1949) objął zlecone wykłady z inżynierii leśnej, budownictwa leśnego i użytkowania lasu. W 1950 r. został kierownikiem Katedry Inżynierii Leśnej. W latach 1950-1951 był też kuratorem Katedry Technologii Drewna na Wydziale Leśnym Wyższej Szkoły Rolniczej. Został mianowany profesorem nadzwyczajnym Katedry Inżynierii Leśnej 14 XII 1950 r. Profesor Stryła w działalności naukowej w okresie powojennym zajmował się wykorzystaniem elektroniki do badań leśnych, wykonując 19 prototypów aparatury pomiarowej. W tym czasie prowadził również prace ważne dla gospodarki narodowej, dotyczące biotechnicznej obudowy cieków nizinnych, które przeprowadzał w dorzeczu Wkry i Prosny. W 1954 r. nazwę jednostki kierowanej przez Profesora zmieniono na Katedra Inżynierii Leśnej i Budownictwa Leśnego. Profesor kierował nią do 1970 r. W latach 1960/61-1963/64 pełnił funkcję prodziekana Wydziału Leśnego WSR. Był członkiem Polskiego Towarzystwa Botanicznego, Komisji Nauk Rolniczych i Leśnych Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, zespołu leśnego rzeczoznawców Sekcji Studiów Rolnych Rady Głównej, kuratorem warsztatów precyzyjno-mechanicznych WSR. W uznaniu zasług dla kraju i regionu został odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski oraz Honorową Odznaką za Zasługi w Rozwoju Województwa Poznańskiego. Przeszedł na emeryturę 21 IX 1971 r. Zmarł 1 VIII 1992 r. w Poznaniu w wieku 91 lat.

Zobacz więcej...
Kontakt

Szybki kontakt