Lasy Państwowe
Logo Encyklopedii Leśnej
S
Ilość znalezionych haseł: 1389

Historia i tradycja leśna

Sylwan

(Historia i tradycja leśna), (czasopismo) – najstarsze w Polsce czasopismo poświęcone tematyce leśnej, założone w 1820 r. w Warszawie. W historii wydawania „Sylwana” wyodrębniły się cztery okresy: 1) 1820-1850 – pismo założono z inicjatywy Ludwika Platera – Generalnego Dyrektora Lasów Królestwa Polskiego. Publikowano w nim rozprawy naukowe dotyczące zagadnień zagospodarowania lasów, opierające się na doświadczeniach niemieckich. Ponadto w „Sylwanie” ukazywały się teksty zarządzeń i komunikaty sprawującej zarząd nad lasami rządowymi Królestwa Polskiego Komisji Rządowej Przychodów i Skarbu, a także spis urzędników administracji lasów rządowych. 2) 1883-1918 – Pismo zostało wznowione jako organ wydawniczy Galicyjskiego Towarzystwa Leśnego. Informowało o działaniach Towarzystwa, propagowało i rozwijało ruch naukowy w środowisku leśników. 3) 1918-1939 – W tym okresie „Sylwan” ukazywał się początkowo jako organ Małopolskiego Towarzystwa Leśnego, natomiast od 1925 r. – Polskiego Towarzystwa Leśnego. Od 1936 zeszyty „Sylwana” ukazywały się w dwóch seriach: A – rozprawy naukowe, B – sprawy Towarzystwa. 4) od 1947 – ukazywał się jako organ Polskiego Towarzystwa Leśnego (kwartalnik), następnie w 1955-1966 – czasopismo Wydziału Nauk Rolniczych Polskiej Akademii Nauk i Polskiego Towarzystwa Leśnego (miesięcznik). Od 1966 r. do chwili obecnej „Sylwan” jest organem wydawniczym Polskiego Towarzystwa Leśnego, ukazując się jako miesięcznik. Na łamach „Sylwana” ukazują się najnowsze wyniki badań leśnych prowadzonych w kraju i zagranicą. Jest czasopismem indeksowanym przez Science Citation Index Expanded (SciSearch), Journal Citation Reports/Science Edition, CAB International oraz Polish Scientific Journal Contents, IndexCopernicus Journal Master List (www.sylwan.ibles.waw.pl). 

Zobacz więcej...
Kontakt

Szybki kontakt