Lasy Państwowe
Logo Encyklopedii Leśnej
S
Ilość znalezionych haseł: 1389

Historia i tradycja leśna

Szeptycki Kazimierz Maria (bł. Klemens)

(historia i tradycja leśna), Kazimierz Maria Szeptycki (bł. Klemens Szeptycki) przyszedł na świat 17 listopada 1869 r. w Przyłbicach w okolicach Jaworowa (dziś na Ukrainie) jako jeden z synów Jana Szeptyckiego i Zofii z Fredów, córki Aleksandra Fredry. Jednym z jego braci był Roman, późniejszy greckokatolicki metropolita lwowski i halicki Andrzej. Inny brat Stanisław był wybitnym polskim generałem, komendant Legionów, szef sztabu generalnego i dowódcą frontu w wojnie z bolszewikami 1920 r. Kazimierz Szeptycki ukończył z wyróżnieniem krakowskie gimnazjum św. Anny i rozpoczął studia na UJ, które kontynuował w Monachium i Paryżu. Studia uwieńczył doktoratem prawa na UJ, po czym rozpoczął działalność polityczną, posłując do parlamentu w Wiedniu w latach 1900-1907. W tym czasie działa także w Galicyjskim Towarzystwie Leśnym (w 1904 r. zostaje wybrany do zarządu, a w 1906 r. – pierwszym wiceprezesem). Po rozwiązaniu parlamentu w 1907 r. wrócił do swego majątku w Dziewiątnikach. Po niespodziewanej śmierci Jerzego Dunin Borkowskiego, objął w 1908 r. stanowisko prezesa GTL. Na tym stanowisku współtworzył austriacką ustawę leśną. W październiku 1911 r. przemawiał na odsłonięciu pomnika na grobie Henryka Strzeleckiego na Cmentarzu Łyczakowskim we Lwowie. Jeszcze w tym samym roku oznajmił o swej decyzji porzucenia życia świeckiego i wstąpienia do zakonu. Przez rok przebywał w opactwie benedyktyńskim w Beuron (Badenia-Wirtembergia). Po upływie roku podjął decyzję o zmianie obrządku i rozpoczął nowicjat w unickim klasztorze studytów w Kamieńcu w Bośni. Tam w 1913 r. złożył śluby zakonne i przyjął imię Klemens. W trakcie studiów teologicznych na uniwersytecie w Innsbrucku otrzymał w 1915 r. święcenia kapłańskie. W 1927 r. Klemens został ihumenem (przeorem) ławry uniowskiej. Świadkowie tego okresu jego życia wspominają go jako świetnego gospodarza, a przy tym człowieka niezwykłej skromności. Po wybuchu II wojny światowej Uniów znalazł się pod okupacją sowiecką, a Klemens Szeptycki znalazł się w gronie zwierzchników egzarchatu greckokatolickiego Rosji. Kiedy w 1941 r. miejsce sowietów zajęli Niemcy, uniowski klasztor stał się miejscem, gdzie ukrywano wielu Żydów. Jednym z nich byt kilkuletni Adam Rotfeld, późniejszy minister spraw zagranicznych Polski (2005 r.). Po śmierci swego brata metropolity Andrzeja w 1944 r. Klemens został generalnym przełożonym zakonu studytów. Pod koniec wojny na Ukrainie znów pojawili się Rosjanie, który formalnie zlikwidowali kościół greckokatolicki, aresztując wielu biskupów. Wówczas Klemens Szeptycki stał się nieformalnym zwierzchnikiem kościoła unickiego na Ukrainie do 5 czerwca 1947 r., kiedy to został aresztowany. Skazany na 8 lat pobytu łagrze, zmarł w opinii świętości 1 maja 1951 roku we Włodzimierzu nad Klaźmą. Papież Jan Paweł II beatyfikował ojca Klemensa 24 czerwca 2001 r. we Lwowie podczas swojej pielgrzymki na Ukrainę. W listopadzie 2008 roku pośmiertnie bł. Klemens został odznaczony przez prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski za uratowanie od zagłady Żydów w czasie II wojny światowej.

Zobacz więcej...
Kontakt

Szybki kontakt