Lasy Państwowe
Logo Encyklopedii Leśnej
S
Ilość znalezionych haseł: 1389

Ptaki

szlachar

(zoologia leśna,ptaki), (dawniej: tracz długodzioby, łac. Mergus serrator, ang. Red-breasted Merganser) ptak z rodziny Anatidae (kaczkowate), rzędu Anseriformes (blaszkodziobe). Długość ciała 52-58 cm, rozpiętość skrzydeł 67-82 cm, masa ciała 800-1350 g. Wyraźny dymorfizm płciowy wyłącznie w okresie lęgowym. Samiec w szacie godowej łatwy do rozpoznania po czarnej, zielono połyskującej głowie z rozczapierzonym czubem, rdzawobrązowej, czarno plamkowanej piersi, popielatych bokach i czarno-białym wierzchu ciała. Samica płowoszara z brązową głową z krótszym czubem i białawą przodem szyi. Dziób smukły, brązowy z wierzchu, czerwony od spodu. W Polsce regularnie przelotny, ponadto coraz mniej licznie lęgowy. Zamieszkuje czyste jeziora i rzeki śródleśne. Gniazdo zakłada na ziemi. W okresie V-VII składa 8-10 jaj, które wysiaduje wyłącznie samica przez 31-32 dni. Zagniazdownik, pisklęta wykluwają się pokryte puchem i są od razu gotowe do opuszczenia gniazda. Wyprowadza jeden lęg w roku. Gatunek wędrowny, przeloty IV-V i X-XII, część osobników zimuje w kraju. Pożywienie: ryby, rzadziej inne zwierzęta wodne. Ponieważ do lęgów przystępuje późno, przeszkadza mu rozwój turystyki i sportów wodnych. Liczebność w Polsce szacowana była ostatnio na ok. 15 par, ale brak stwierdzeń lęgów po 2000 roku. Gatunek zagrożony wyginięciem, objęty ochroną ścisłą, zakazem fotografowania, filmowania i obserwacji mogących powodować płoszenie lub niepokojenie oraz ochroną strefową. Całorocznej ochronie podlega zalesiona część wyspy, na której stwierdzono gniazdowanie.

Zobacz więcej...
Kontakt

Szybki kontakt