Lasy Państwowe
Logo Encyklopedii Leśnej
T
Ilość znalezionych haseł: 470

Ergonomia w leśnictwie

tendencje współczesnej pracy umysłowej

(ergonomia w leśnictwie), przy analizie pracy umysłowej należy zwrócić uwagę na następujące główne tendencje:- w wyniku zmian technicznych i technologicznych ciężkie prace i uciążliwe w coraz większym stopniu przejmowane są przez mechanizmy; - robotnicy stają się operatorami maszyn i urządzeń, a w przypadku pełnej automatyzacji - nadzorują tymi samoczynnie działającymi maszynami; - w coraz większym stopniu wykonuje się prace o dużym ładunku intelektualnym, co musi wpływać na wyższy poziom wykształcenia zawodowego. W krajach rozwiniętych rośnie zatrudnienie w sferze usług, gdzie dla tego sektora działalności w przeważającym stopniu wykorzystywani są pracownicy umysłowi. Dla działalności sektora rolnictwa, leśnictwa, przemysłu, budownictwa, transportu rośnie znaczenie tzw. zaplecza technicznego i logistycznego,  gdzie w większości zatrudnieni są pracownicy  umysłowi.Wobec prywatyzacji prac leśnych w coraz większym stopniu w resorcie leśnym są zatrudniani ludzie o wykształceniu średnim i wyższym, wykonujący prace o charakterze umysłowym. Przykładowo,  już w 1981 roku na ogólną ilość nowo podejmujących pracę w Polsce, odsetek absolwentów szkół średnich i wyższych wynosił  54 %. W leśnictwie te tendencje są wolniejsze ale występuje stały wzrost ilości pracowników na stanowiskach nierobotniczych (w 1980 roku - 71,6% robotników i 28,4% nierobotników, w  1992 roku - 65% robotników, 34% nierobotników, a w roku 2004 - 60% nierobotników i 40% robotników (GUS 1992, 2005; patrz ryc.). Generalnie, w gospodarce kraju blisko 2/3 to pracownicy umysłowi i tendencja ilości ich zatrudnienia jest stale rosnąca, ponadto, odbywa się trudny do uchwycenia proces większego nasycenia treścią intelektualną pracy robotników. W tej sytuacji, w nowoczesnych analizach ergonomicznych zainteresowanie w coraz szerszym zakresie pracą umysłową  musi znajdować coraz większy udział.

Zobacz więcej...
Kontakt

Szybki kontakt