Lasy Państwowe
Logo Encyklopedii Leśnej
W
Ilość znalezionych haseł: 810

Fitopatologia leśna

wiosenna osutka sosny

(fitopatologia leśna), choroba powodowana przez Lophodermium pinastri (Schrad.) Chevall. i Lophodermium seditiosum Minter, Staley et Millar (Ascomycota, Ascomycetes, Rhitismatales). Powoduje zamieranie i przedwczesny opad igieł. Choroba najgroźniejsza dla sosen do 5-6 wieku życia (szczególnie w odnowieniu naturalnym), choć może również powodować zamieranie drzew nieco starszych. patogeny porażają sosny niezależnie od wieku. Wyrzut zarodników od wiosny do listopada, z dwoma szczytami w lipcu i wrześniu-październiku. Pierwsze objawy porażenia (żółte plamy na igłach) widoczne są dopiero jesienią, w okresie zimy igły żółkną, brązowieją, zamierają i na wiosnę opadają. Następnie na opadłych igłach tworzą się miseczki, które w zależności od warunków wilgotnościowych mają zdolność do otwierania i zamykania się. W szkółkach igły pojedyncze nie opadają, a porażone sadzonki przybierają postać nastroszoną, po czym zamarłe igły wykruszają się. Patogeny porażają igły tegoroczne. Choroba powoduje oprócz zamierania drzew straty przyrostowe. W. o. s. może występować epifitozyjnie. Warunki sprzyjające to wilgotna wiosna i lato oraz łagodna jesień i zima. Ochronę stosujemy w szkółkach, ewentualnie w bardzo cennych uprawach i odnowieniu naturalnym. Opryski preparatami chemicznymi muszą być bezwzględnie wykonane przed szczytami wyrzutu zarodników workowych. Częstotliwość oprysków zależy od jakości preparatu chemicznego, cyklu rozwojowego sosen i warunków pogodowych. Pierwsze dwa zabiegi zaleca się wykonać fungicydami o działaniu kontaktowym, a następne środkami o działaniu układowym. Sadzonki sosny z aparatem asymiacyjnym porażonym powyżej 25% nie przeznacza się do odnowień.

Zobacz więcej...

Oprogramowanie i sprzęt

wirtualizacja

(informatyka w leśnictwie, oprogramowanie i sprzęt), wirtualizacja - jest to szerokie pojęcie odnoszące się do rozwiązań programowych i/lub sprzętowych umożliwiających oddzielenie wykorzystywanych zasobów sprzętowych od systemów i/lub aplikacji, które z tych zasobów korzystają. Mówiąc mniej formalnym językiem wirtualizacja umożliwia „przesłonięcie” wykorzystywanego sprzętu przed systemami, które z nich korzystają i w ten sposób uniezależnienie tych systemów od faktycznie wykorzystywanego sprzętu.W „wirtualnym” środowisku IT używane systemy i aplikacje oddzielone są od sprzętu i zasobów, z których korzystają poprzez platformę wirtualizacji. Wprowadzenie warstwy wirtualizacji pomiędzy sprzęt a używane systemy pozwala uniezależnić się od faktycznie wykorzystywanego sprzętu lub zasobów co daje ogromne korzyści i dodatkowe możliwości. Podstawowym celem platformy wirtualizacji jest „ukrycie” faktycznego sprzętu lub zasobów przed systemem, aplikacjami lub użytkownikami i udostępnienie konkretnego, stałego środowiska niezależnego od faktycznie wykorzystywanych zasobów sprzętowych. Warstwa wirtualizacji ma w intencji producentów być dedykowanym i jak najmniejszym rozwiązaniem, które będzie spełniać swoje zadanie bez negatywnych konsekwencji związanych ze zmniejszeniem jakości i szybkości pracy wykorzystywanego sprzętu. Najlepszym przykładem jest system operacyjny, który pracując na warstwie wirtualizacji nie jest związany z konkretnym typem serwera. Tak uruchomiony system może zostać szybko i bezproblemowo przeniesiony na inny sprzęt (np. w przypadku awarii używanego serwera) ponieważ na nowym sprzęcie będzie miał do dyspozycji takie same „wirtualne” komponenty, które miał do dyspozycji dotychczas. Rozwiązania wirtualizacji udostępniają cały szereg korzyści oraz nowych możliwości, które dotychczas nie były dostępne lub ich realizacja była nazbyt kosztowna. Wiele rzeczy, których realizacja w „tradycyjnym” środowisku IT była bardzo skomplikowana stała się w środowisku „wirtualnym” trywialnie prosta, a dodatkowo można wykonać wiele rzeczy, które dotychczas były wręcz niemożliwe do realizacji.

Zobacz więcej...
Kontakt

Szybki kontakt