Lasy Państwowe
Logo Encyklopedii Leśnej
W
Ilość znalezionych haseł: 810

Podstawowe pojęcia z zakresu ekologii

woda w glebie

(Ekologia lasu, podstawowe pojęcia z zakresu ekologii), głównym źródłem wody dla roślin lądowych jest woda zawarta w glebie, która jednocześnie odgrywa rolę rezerwuaru. Woda dostająca się do gleby z opadami deszczu lub topnieniem śniegu przenika w głąb dzięki porowatej strukturze gleby. Maksymalną ilość wody, którą gleba jest w stanie wchłonąć, nazywamy jej pojemnością polową. Jest to największa ilość wody, jaka może się utrzymać w porowatej strukturze gleby i nie „wyciec” z niej (wbrew siłom grawitacji, jak w gąbce, przyp. tłum.). Nie cała woda zawarta w glebie jest dostępna dla roślin, gdyż nie są one w stanie wytworzyć dostatecznie dużej siły ssania, by pobrać wodę z najmniejszych przestworów glebowych. Zawartość w glebie wody niedostępnej dla roślin jest więc określona przez właściwości fizjologiczne roślin i nazywa się punktem trwałego więdnięcia, co oznacza, że przy tej zawartości wody roślina więdnie bez możliwości powrotu do normalnego stanu uwodnienia. Ilość opadów jest kluczowym czynnikiem określającym produktywność roślin; w regionach suchych występuje niemal liniowa zależność wielkości produkcji pierwotnej od ilości opadów. Maksymalna ilość wody, jaka może ulec wyparowaniu z jednostki powierzchni gleby i z pokrywającej ją roślinności, przy założeniu nieograniczonych zasobów wody w glebie, określa potencjał ewapotranspiracyjny. Różnica między tym wskaźnikiem a ilością opadów wskazuje na to, czy dany obszar można uznać za suchy, czy wilgotny.

Zobacz więcej...
Kontakt

Szybki kontakt