Lasy Państwowe
Logo Encyklopedii Leśnej
CPW
Ilość znalezionych haseł: 1

Dokumentacja SILP

wykaz szkód powodowanych przez ssaki

(informatyka w leśnictwie, dokumentacja SILP), szacunkową ocenę rozmiaru szkód wyrządzanych przez ssaki wykonuje leśniczy raz w roku w okresie kwiecień – maj. Za szkody, które uwzględnia się w szacunkowej ocenie, uznaje się:   a) zgryzanie, ogryzanie lub złamanie pędu głównego,   b)  spałowanie (ponad 1/3 obwodu dla świerka i jodły oraz 1/2 obwodu dla sosny),   c) czemchanie strzały,   d) wyrwanie bądź wykopanie drzewek,   e) wydeptywanie sadzonek,   f)  podtopienia drzewostanów w wyniku bytowania bobrów. Ocena rozmiaru szkód wyrządzanych przez ssaki polega na określeniu:   a)  powierzchni w przedziałach 21–40% i powyżej 40% uszkodzonych drzew (w jednym wydzieleniu mogą wystąpić szkody w dwóch przedziałach),   b) głównego sprawcy szkód,    c) stadium rozwojowego drzewostanu (uprawa, młodnik, drzewostan starszy),   d) dominującego rodzaju szkód. Poziom szkód w całym wydzieleniu lub jego części wynoszący do 20% włącznie nie podlega rejestracji. 5. Ocenie  szkód  podlegają  łącznie  szkody  bieżące  oraz  z  lat  poprzednich  (po uwzględnieniu regeneracji). Wyniki oceny rozmiaru szkód wpisywane są do formularza nr 18 i składane w nadleśnictwie.  Wykaz  zbiorczy  (formularz  nr  19)  z  nadleśnictwa  przekazywany  jest  do RDLP w terminie do 30 czerwca. RDLP zestawia dane z nadleśnictw (formularz nr 19) i przesyła do DGLP, ZOL i IBL w terminie do 31 lipca.

Zobacz więcej...
Kontakt

Szybki kontakt